Prosjektleder bygg

Prosjektleder bygg

Diakonhjemmet står foran omfattende utviklings- og byggeprosjekter og søker en erfaren prosjektleder.

Diakonhjemmet utvikler et område på rundt 40 mål, med en spennende kombinasjon av omsorgsboliger, sykehjem, skole, næring og et betydelig antall boliger. Gjennom utvikling og utbygging av et helhetlig prosjekt skal vi skape et levende nærmiljø til glede for brukere av Diakonhjemmets tjenester inkludert pasienter, beboere, pårørende, studenter, ansatte og naboer.

Vi ser etter deg som har erfaring med prosjektledelse av større byggeprosjekter. Du vil være del av et team bestående av både dyktige kollegaer og innleide ressurser. Sammen skal vi sikre at Diakonhjemmets betydelige eiendomsverdier utvikles og forvaltes slik at det gir langsiktig handlingsrom for å oppnå organisasjonens formål.

Ansvar

 • Prosjektleder for store og små prosjekter med ansvar for planlegging og gjennomføringen av hele byggeprosjektet.
 • Prosjektlederansvar for ulike faser; skisse-, for- og detaljprosjektering, tilbudsinnhenting, evaluering og kontrahering, gjennomføring og overlevering til leietager
 • Sikre at prosjektene gjennomføres innen forutsatte kvalitets-, tids- og økonomirammer
 • Påse at krav til HMS blir ivaretatt i prosjektering og utførelse
 • Sikre godt samarbeid og involvering fra brukere og driftsansvarlige i utviklingen og gjennomføringen av prosjektene

Kvalifikasjoner / erfaringer

 • Ingeniør/siv.ing med minimum 5 års relevant erfaring som prosjektleder. Lang praktisk erfaring kan kompensere for utdannelse
 • Prosjektledererfaring fra gjennomføring av større byggeprosjekter, herunder ansvar for kvalitet, økonomi og fremdrift
 • God kjennskap til relevant regelverk og Norsk standard
 • Erfaring med kontrahering av rådgivere og entreprenører, herunder god innsikt i total- og samspillsentrepriser
 • Gjerne erfaring fra BREEAM og BREEAM-prosesser
 • God i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, tydelig og beslutningsdyktig
 • Strukturert
 • Evner å ha god helhetlig oversikt og samtidig ivareta de viktige detaljene
 • God markeds- og forretningsforståelse
 • Lett å samarbeide med, omgjengelig og engasjert
 • Positiv og proaktiv i arbeidet

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte prosjekter, faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Muligheter for faglig utvikling tilpasset medarbeiderens og bedriftens behov.

Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

Den som ansettes må være lojal mot Diakonhjemmets verdigrunnlag.

Stillingen rapporterer til økonomi- og eiendomsdirektør i utbyggingsprosjektene, og personalmessig til eiendomssjef.

Søknadsfrist snarest

Ta gjerne kontakt med eiendomssjef Bjørn Knutsen, for mer informasjon eller en uforpliktende samtale om stillingen.