Reguleringsplan vedtatt

Reguleringsplan vedtatt

Bystyret i Oslo vedtok 28. februar reguleringsplanen for Borgenveien 1, Diakonveien 2 og 4 – Diakonhjemmets Østre del – det såkalte Felt C. Dette er et av feltene i prosjektet Diakonhjemmet hage, og målet er å bygge omsorgsleiligheter her.

Dette er første skritt på veien mot bygging av 124 omsorgsleiligheter i Omsorg+ ved Diakonhjemmet. Godkjenningen av reguleringsplanen betyr at man nå kan bygge, men det kreves fremdeles en endelig godkjenning av kontrakt om bygging og drift – før eventuelle byggearbeider kan starte. Denne godkjenningen skal etter planen behandles i Bystyret 24. april.

Byrådsaken 28. februar 2018