Diakonhjemmet på Olavsfest med Ingunn Moser og Manuela Ramin-Osmundsen. Foto: Snorre Johansen

Diakonhjemmet på Olavsfest med Ingunn Moser og Manuela Ramin-Osmundsen. Foto: Snorre Johansen

Stor begeistring etter seks dager på Olavsfest

– Olavsfest er for meg det nærmeste vi kommer det som i andre land kalles for kirkedager, men som her ikke er eid av noen enkelt kirke eller trossamfunn, sier Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet. – Olavsfest er tros- og verdibasert på en åpen, samlende og inkluderende måte.

Sommeren har vært preget av flom, tørke, branner og synlige effekter av klimakrisen flere steder i verden. I Norge har sommeren også vært preget av diskusjonen om hvordan vi kan forebygge og håndtere radikalisering, terrorhandlinger, ekstremisme og rasisme.

– Vi trenger derfor slike arenaer som Olavsfest. Arena for dialog, tillitsbygging og relasjonsbygging. Arenaer for å samle oss om utfordringer som ingen av oss kan løse alene. Arenaer hvor vi får nye impulser, lar oss berøre og kan bli inspirert til å mobilisere for å skape endring, fortsetter Ingunn Moser.

– Endelig har Olavsfest vært en arena hvor vi har kunnet vise hvordan vi jobber med vårt samfunnsoppdrag, i all sin bredde. Det har gitt oss mulighet til å være med på å utvide bildet av kirke og diakoni i samfunnet. Nå gleder vi oss til å dele med flere enn de som var i Trondheim, avslutter hun.

Takk til arrangørene av Olavsfest 2021. Takk til bidragsytere fra Diakonhjemmet Omsorg, Diakonhjemmet sykehus, VID vitenskapelige høgskole. Og takk til våre samarbeidspartnere.

Her kan du se opptak av Diakonhjemmets arrangementer på Olavsfest: «Olavsfest 2021: Samtaler om rettferdighet​»

Diakonhjemmet på Olavsfest 2021