Vil du bidra til gode hverdager på Sagenehjemmet?

Vil du bidra til gode hverdager på Sagenehjemmet?

Vi søker autorisert sykepleier til en 100% fast stilling på somatisk avdeling. To-delt turnus med arbeid hver tredje helg

Arbeidsoppgaver

 • Som sykepleier har du en koordinerende rolle mellom de ulike yrkesgruppene som er involvert i beboerens behandling.
 • Du utøver direkte sykepleie og påser at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet.
 • Dokumenterer og rapporterer i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer.
 • Sørger for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig.
 • Veileder andre yrkesgrupper, studenter, lærlinger og elever.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø, med fokus på glede og mestring.

Vi søker

 • Etter deg som er positiv og løsningsorientert.
 • Har gode kommunikasjonsevner. Samarbeider godt og evner å jobbe både i team og selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og faglig engasjert i sykepleierfaget.
 • Du har gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Du er fleksibel og kreativ.
 • Har høy arbeidsmoral.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og høyt faglig nivå.
 • Faste sykepleiermøter med internundervisning og simuleringssenter som brukes til veiledning og opplæring av ansatte og elever/studenter.
 • Mange dyktige, entusiastiske medarbeidere som sammen har klart å gjøre Sagenehjemmet til et annerledes og godt sykehjem og en spennende arbeidsplass.
 • Helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, Sagenehjemmet er en IA-bedrift.
 • Pensjonsavtale med KLP, en levende kantine og et flittig brukt trimrom for ansatte.

Informasjon om stillingen

Kontakt avdelingsleder Siv Bente Laumann eller avdelingsleder Marianne Bendixen for mer informasjon om stillingen og om Sagenehjemmet.

Søknad

Send søknad gjennom finn.no finnkode=118466663

Søknadsfrist 30. mai 2018

Tiltredelse 1. juni 2018