Leken, det magiske språket

Leken, det magiske språket

Vil du være barnehagelærer i et sterkt fagmiljø?

Barnehagene er en del av Diakonhjemmet Omsorg, som er et satsningsområde i sterk utvikling ved Diakonhjemmet. I høst er det ledig 4 faste heltidsstillinger for barnehagelærere. To av stillingene er pedagogiske ledere.

Barnehagene Borgenveien og Steinerud ligger ikke langt fra Majorstuen i Oslo, i et grønt og spennende område med mange muligheter for barna. Vi har frukttrær, kjøkkenhage, store plener og små skogsområder. Borgenveien barnehage har 54 barn, mens Steinerud barnehage har 61. Begge har to småbarns- og to storebarnsavdelinger. Barnehagene samarbeider tett og har et sterkt fagmiljø. Flere ansatte har videreutdanning og begge er praksisbarnehager for barnehagelærerutdanningen på OsloMet og lærebedrifter for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vi kan tilby

 • høy pedagogtetthet i forhold til ny pedagognorm
 • variert sammensatte personalgrupper; både unge og erfarne, menn og kvinner
 • et godt fagmiljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • god tilgang på vikarer ved behov
 • spennende utearealer og nærmiljø med rom for naturopplevelser og lek
 • egen kjøkkenassistent
 • pensjon i Statens pensjonskasse
 • treningsmuligheter
 • muligheter for å leie bolig
 • Lønn etter avtale

Vi søker personer med

 • barnehagelærerutdanning
 • god faglig innsikt og interesse for egen fagutvikling
 • personlig egnethet i arbeid med barna
 • evne til samarbeid og fleksibilitet
 • løsningsorientering
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • gode norskkunnskaper eller Bergenstesten

Ansatte forutsettes å være lojale mot Diakonhjemmets verdigrunnlag. Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Kontakt og søknad

Ønsker du å jobbe et sted hvor du har mulighet til å utvikle deg og din egen arbeidsplass? Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om stillingene, og høre mer om barnehagene:

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende.

Søknad sendes på e-post til Lisbet Maloku

Tiltredelse ved oppstart 30. juli 2018

Se www.diakonhjemmet.no/barnehager