Barna møter trygge og sensitive voksne

Barna møter trygge og sensitive voksne

Vil du være barnehagelærer i et sterkt fagmiljø?

I Steinerud barnehage er det ledig en 100 % stilling som pedagogisk leder på storebarnsavdeling.

Steinerud barnehage ligger ikke langt fra Majorstuen i Oslo, i et grønt og spennende område med mange muligheter for barna. Vi har frukttrær, kjøkkenhage, store plener og små skogsområder. Steinerud barnehage har 61 fordelt på to småbarns- og to storebarnsavdelinger. Barnehagen er en del av Diakonhjemmets barnehager sammen med Borgenveien barnehage. Barnehagene samarbeider tett og har et sterkt fagmiljø. Flere ansatte har videreutdanning og barnehagen er praksisbarnehager for barnehagelærerutdanningen på Oslomet og lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

I Steinerud barnehage er det ledig en 100 % stilling som pedagogisk leder på storebarnsavdeling.

Vi kan tilby

 • variert sammensatt personalgruppe; både unge og erfarne, menn og kvinner, flere med ulik pedagogutdanning i tillegg til barnehagelærerne
 • et godt fagmiljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • god tilgang på vikarer ved behov
 • spennende utearealer og nærmiljø med rom for naturopplevelser og lek
 • egen kjøkkenassistent
 • pensjon i Statens pensjonskasse
 • treningsmuligheter
 • muligheter for å leie bolig
 • prioriterte barnehageplasser for ansatte
 • Lønn etter avtale

Vi søker personer med

 • barnehagelærerutdanning
 • god faglig innsikt og interesse for egen fagutvikling
 • personlig egnethet i arbeid med barna
 • evne til samarbeid og fleksibilitet
 • løsningsorientering
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • gode norskkunnskaper eller Bergenstesten

Ansatte forutsettes å være lojale mot Diakonhjemmets verdigrunnlag. Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Kontakt og søknad

Ønsker du å jobbe et sted hvor du har mulighet til å utvikle deg og din egen arbeidsplass? Ta gjerne kontakt med Styrer i Steinerud barnehage Stine Resell-Hansen for å få mer informasjon om stillingen, og høre mer om barnehagene på Diakonhjemmet.

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende.

Søknad sendes på e-post til Stine Resell-Hansen

Tiltredelse 1. april 2019

Se www.diakonhjemmet.no/barnehage