Eldre ut på middag (avsluttet)

Eldre ut på middag (avsluttet)

Mange eldre føler på ensomhet, og for en del har dette blitt forverret under Covid19-pandemien. Dagsentre har vært stengt, og terskelen for å besøke andre eller å oppsøke offentlige arenaer har blitt større.

Bakgrunn

Som følge av pandemien har flere og flere eldre fått et mindre sosialt nettverk; besøksrestriksjoner og nedstengning av dagsentre og andre aktivitetstilbud har over en lengre periode medført at eldre har blitt sittende mye hjemme isolert og f.eks. ha få eller ingen mulighet til et måltidsfellesskap.

Målsetting

Målet med prosjektet er å:

  • forebygge ensomhet og sosial isolasjon
  • skape sosiale relasjoner blant endre

Organiseringen av prosjektet

Diakonhjemmet Omsorg ønsker å invitere ca. 600 eldre over 65 år på restaurant fortrinnsvis i vår, men med en vurdering av tidspunkt etter smittevernråd som er gjeldende for Oslo kommune. Vi planlegger ca 8 ulike arrangementer på ulike restauranter, men vil redusere antall deltagere og øke antall arrangement hvis det er behov for det. Vi vil legge vekt på ønsker fra inviterte gjester, de ulike miljøene og praktiske vurderinger

Tidsaspekt
1. juni - 1. oktober 2021

Prosjektansvarlig
Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg

Prosjektmedarbeidere
Lillian Reiten
Anne Louise Holmen

Finansiering
Statsforvalteren

Andre ressurser

En prat. Litt mat. Ved en lyttepost. Nyhetssak i Vårt Land