Samlivskurs for mennesker der en eller begge i parforholdet lever med HIV

Samlivskurs for mennesker der en eller begge i parforholdet lever med HIV

Å leve med en kronisk tilstand som møtes i storsamfunnet med stor grad av fordommer og stigmatisering er krevende både for den det gjelder og for dennes partner, og mange par har vanskeligheter med å bearbeide disse utfordringene på en konstruktiv måte. Slike utfordringer kan også øke risikoen for at samlivet eller familien går i oppløsning.

Bakgrunn

Temaer som åpenhet i forholdet rundt hiv-diagnosen og skam og skyldfølelse i forbindelse med hiv-diagnosen, kan være viktige områder å få tematisert. Kommunikasjonen rundt at den ene kan ha smittet den andre eller at det er engstelse for at den andre kan bli smittet, kan være er at annet tema som det er viktig å sette fokus på. Andre sentrale temaer vil være barn og familieliv og hvordan det å leve med hiv kan gjøre familielivet ekstra komplisert i perioder eller rundt temaer. Personer fra denne målgruppen kan ha en vanskelig sosio-økonomisk situasjon, og vil kunne kreve særlig tilrettelegging blant annet ved reisestøtte, reduksjon av deltakeravgift etc.

Målsetting

Målet med kursopplegget vil være:

  • å skape en arena der par hvor minst en av partene lever med hiv kan få verktøy som kan hjelpe til å bearbeide utfordringer i sine samliv.

Organieringen av prosjektet

Vi ønsker derfor å utvikle et opplegg for samlivskurs som retter seg spesifikt mot par der en eller begge parter lever med hiv og vi ønsker å sette fokus på at kurset skal være forebyggende og et tilbud til par som ønsker å bedre og styrke relasjonen og kommunikasjonen i parforholdet.

HivNorge og Dialog samtalesenter vil teste ut dette tilpassete samlivskurs for målgruppen. Brukermedvirker fra HivNorge og fagperson vil lede kurset i samarbeid. HivNorge har et bredt kontaktnett blant hivpositive, og vil rekruttere deltagere.

Tidsaspekt
1. juni 2020 - 1. april 2022

Prosjektansvarlig
Berge-Andreas Jervin-Stensvåg

Prosjektmedarbeidere

Finansiering
BUFDIR

Samarbeidspartner
HIVNorge