Sammen på Oslo øst og vest (avsluttet)

Sammen på Oslo øst og vest (avsluttet)

Epidemien og smitteverntiltak gjennom 2020 og 2021 har ført til at eldre opplever økt isolasjon, samtidig som det, pga smitteverntiltak, er vanskelig å oppretteholde møteplasser, aktiviteter og besøkstjenester.

Bakgrunn

Det er en økende bekymring for hjemmeboende som er isolert på grunn av pandemien. Mange eldre vil gjerne ha et mer sosialt liv, men synes det er utfordrende med besøk fra ukjente. De benytter seg derfor sjelden av eksisterende tilbud om støttekontakt eller besøksvenn. Hjemmetjenesten kan være en god inngangsport til sosialt felleskap. Hjemmetjenesten tilrettelegger for samvær og samtaler med kjente og venner, samt bidrar til å bygge nettverk i allerede eksisterende aktiviteter som for eksempel cafebesøk, turgåing , drømmedag, kjørerturer eller ulike hobbyaktiviteter.

Målsetting

Formålet med prosjektet er å støtte, utvikle eksisterende sosiale nettverk og legge til rette for at nettverk som kan fortsette utover prosjektperioden.

Organiseringen av prosjektet

De vil ble rekruttert brukere av hjemmetjenesten og deres kontakter, samt henvisning fra kommune og andre. Innholdet i aktiviteter og rekruttering vil måtte tilpasses smittevernhensyn, interesse hos brukere og andre forhold.

Tidsaspekt
1. januar 2021 – 30. april 2022

Prosjektansvarlig
Anne Louise Holmen
Lillian Reiten

Finansiering
Stiftelsen Dam - sammen for Oslo Øst
Stiftelsen Dam - sammen for Oslo vest

Samarbeidspartner
Mental helse