Legemiddelhåndtering i barnehage og AKS/SFO

Kurs i legemiddelhåndtering i barnehage og AKS/SFO

Er du usikker på legemiddelhåndteringen i din barnehage eller skole? Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs i legemiddellære.

Målgruppe

Ansatte som kan dele ut legemidler i barnehage, skole og AKS/SFO

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering. Undervisningen er lagt opp med praktiske oppgaver og relevante problemstillinger (kurset er også kalt medisinkurs, legemiddelkurs og legemiddelhåndteringskurs).

TID

Vi holder kurs på forespørsel

STED

Vi holder undervisning i barnehager/skoler/SFO/AKS og vi har også kurslokaler på Diakonhjemmet Sykehus.

EMNER

FORELESERE

Rådgivende farmasøyter fra Diakonhjemmet Sykehusapotek

TILPASSET KURS

Har dere spesielle utfordringer setter vi sammen et kurs tilpasset deres behov.