Legemiddelkurs for sykepleiere

Legemiddelkurs for sykepleiere

Kurset tar for seg problemstillinger sykepleiere opplever i møte med pasienter, både med hensyn til praktisk håndtering av legemidler og sykepleiefaglig oppfølging av legemiddelbehandlingen.

Målgruppe

Sykepleiere i hjemmetjeneste og sykehjem

TID

Send en forespørsel til Diakonhjemmet Sykehusapotek

STED

Diakonhjemmet Sykehus

EMNER

 • Samstemming av legemiddellister
  • Hva, når, hvor, hvorfor, hvordan?
  • Sikre overganger – samhandling mellom
   sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste
 • Legemidler ved hjerte- og karsykdom
  • Blodfortynnende legemidler
  • Oppfølging av hjertesviktbehandling
 • Legemiddelgjennomgang
  • Metode og verktøy
  • Sykepleiers rolle i tverrfaglig team
 • Oppfølging av legemiddelbehandling
  • Kilder til informasjon, hva skal observeres,
   ansvar for vurdering av videre legemiddelbehandling,
   kommunikasjon med annet helsepersonell

UNDERVISNINGSFORM

Forelesning og gruppeoppgaver tilknyttet caser

KURSMÅL

Etter kurset skal kursdeltagerne ha økt kunnskap om

 • Oppfølging av pasienter med hensyn til ønsket effekt
  og toleranse av legemidler med fokus på hjerte/karsykdom
 • Samstemming av legemiddellister
 • Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang
  i samarbeid med lege og farmasøyt

Kurset berører flere av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet: I trygge hender

OM OSS

Seksjon for farmasøytisk rådgivning ved Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs holdt av farmasøyter med spesialkompetanse innen farmasøytisk rådgivning og klinisk farmasi. Apoteket har et sterkt fagmiljø og er en viktig og aktiv aktør innen farmasi- og apotekbransjen gjennom foredrag, forelesninger, og gjennom farmasifaglig rådgivning.