Organisasjonskart for Det norske Diakonhjem (oppdatert mai 2018)

Organisasjonskart

Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en stiftelse med hovedstyret som øverste organ. Det er tre hovedvirksomheter ved Diakonhjemmet – utdanning ved VID vitenskapelig høgskole AS, helse ved Diakonhjemmet Sykehus AS og omsorg gjennom Diakonhjemmet Omsorg.

Gjennom selskapet VID Holding er Diakonhjemmets eierandel i VID vitenskapelige høgskole 53%. Eget styre.

Diakonhjemmets eierandel i Diakonhjemmet Sykehus er 100%. Eget styre.
Diakonhjemmets eierandel i Diakonhjemmet Omsorg er 100%. Planlegges omgjort til eget aksjeselskap.
Diakonhjemmets eierandel i Diakonhjemmet Sykehusapotek er 100%. Eget styre.