Lederverksted

Lederverkstedet vil gi mulighet for å lære mer om ledelse og å reflektere over lederutfordringer i hverdagen. Det blir foredrag samt diskusjon og refleksjon i grupper.

Målgruppe

Helsevesenet er basert på tverrfaglig samarbeid. Målgruppen for lederverkstedet er derfor alle som er ledere eller som har lederoppgaver i helsevesenet, uansett profesjon.

PÅMELDING OG INFORMASJON

På e-post til diakonhjemmet@sykehusapotekene.no

Påmeldingsfrist 1. mars 2019

Pris 2300,-

Kontaktperson Ragnhild Holtskog

TID OG STED

1. samling 22. mars 10.00–15.30

2. samling 10. april 14.00–17.00

Diakonhjemmet
konferanserommet, Diakonveien 14

1. samling

22. mars 10.00–15.30

Rettferdighet, involvering og prioritering

Professor Harald Askeland

  • Hva innebærer det å være rettferdig som leder?
  • Hvilke utfordringer møter vi i balansen mellom individuelle og kollektive hensyn?
  • Hvilke premisser kan vi som ledere legge for involverende møter som balanserer åpenhet og grensesetting?
  • Prioritering handler om å løfte frem og sette på vent. Hvilke dilemmaer må vi som ledere håndtere i skjæringspunktet mellom forventninger og drift?

Harald Askeland er professor i ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Han har gitt ut flere bøker, blant annet «Verdibevisst ledelse».

2. samling

10. april 14.00–17.00

Erfaringer fra ulike lederjobber i helsevesenet

  • Innledende foredrag ved Helle D. Gjetrang, direktør for Diakonhjemmet Omsorg
  • Diskusjon i grupper om egne ledererfaringer med fokus på rettferdighet, involvering og prioritering
  • Plenumsdiskusjon

Helle Gjetrang er direktør for Diakonhjemmet Omsorg og utdannet anestesisykepleier, har en master i ledelse, og har erfaring fra ulike lederroller innenfor helse og omsorgsfeltet.

Kurset søkes for meritterende poeng for farmasøyter (FEVU poeng) og for sykepleiere og eventuelt annet helsepersonell.