Legemiddelsamtale med farmasøyt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek

Legemiddelsamtale

Et tilbud til deg som ønsker mer kunnskap om legemidlene dine.

Hva er en legemiddelsamtale?

En legemiddelsamtale er en på forhånd avtalt samtale mellom deg og farmasøyt, og foregår på et eget samtalerom uforstyrret fra andre mennesker. Hensikten med samtalen er at du får innsikt i, blir trygg på og oppnår best mulig effekt av legemiddelbehandlingen. Det er dine erfaringer og spørsmål som er utgangspunktet for samtalen.

Pris og varighet

Samtalen kan vare opp til 30 minutter og koster kr 175,-

Diakonhjemmet Sykehusapotek

E-post: diakonhjemmet@sykehusapotekene.no

Telefon: +47 22 45 15 80

Telefon: FAKS + 47 22 45 17 69

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden