Søke bolig

Alle er velkommen som søkere til vårt boligtilbud. Det gis prioritet for ansatte og studenter ved Diakonhjemmet, men det er gode muligheter også for andre.

Søk på en av våre boliger gjennom vårt administrasjonssystem da får vi all informasjon vi trenger om deg rett inn i vårt system.

Oppgi referanse. I kommentarfeltet må du oppgi en referanseperson og gi en kort presentasjon av deg selv. Vi foretrekker tidligere utleier som referanseperson, men har du ikke det kan vi snakke med en arbeidsgiver. Vi trenger telefonnummer til referansepersonen. Vi sjekker alltid referanser.

Må være student for å søke hybel

Du må være student ved en høgskole eller universitet og under 35 år for å kunne leie hybel ved Diakonhjemmet. Diakonhjemmets studenter blir prioritert, men ingen garanti for å få tildelt hybel.

Prioritet for ansatte

Alle er velkomne til å søke på våre hus og leiligheter. Ansatte ved Diakonhjemmet og Diakonhjemmets virksomheter blir prioritert.

Søknadsfrister

Antall hybler som leies ut, baserer seg på hvor mange studenter som har sagt opp. For søkere som ønsker hybel fra august, vil tildeling skje i løpet av juni. Vi kan ikke garantere at alle får tildelt hybel, men vi prioriterer studenter fra VID vitenskapelige høgskole foran andre søkere.

Søkere som har registrert sin søknad tidlig, vil få tildelt hybel først.

Leiligheter og hus leies ut fortløpende hele året.

Depositum

Alle leietagere må betale depositum. Se den enkelte boligtype.

Eiendomsavdelingen utleie

E-post: utleie@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 85

Diakonhjemmet eiendomsavdeling har et stort utvalg av forskjellige boliger i det attraktive området mellom Majorstuen og Vinderen på Oslo vest.

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Gå til kontaktsiden