Om Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) er en rådgivende tjeneste og skal bistå virksomhetene innen forebyggende HMS-arbeid. BHT skal bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomhetene og skape sunne og trygge arbeidsforhold. Se § 13-2 Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste

BHT har en fri og uavhengig stilling og underlagt taushetsplikt.

Diakonhjemmet bedriftshelsetjeneste er en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Kontaktinformasjon Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Telefon: 22 45 48 12 
E-post: bht@diakonhjemmet.no
Adresse: Hartvig Halvorsens vei 2, 0370 Oslo

Leder: Kari Osnes