Ansatte

Kirsten K. Viktil

Avdelingsleder forskning og utvikling
Kirsten.Viktil@diakonsyk.no

Lillian Reiten

Daglig leder Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
lillian.reiten@diakonhjemmet.no