Borgenveien barnehage

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus.

E-post

lisbet.maloku@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 22 45 19 90

Besøksadresse

Borgenveien 7, 0370 Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Faktura til Borgenveien barnehage skal gå til Det norske Diakonhjem org. nr. 971 529 652. Bruk Elektronisk handelsformat EHF. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes fakturamottak@diakonhjemmet.no

Avdelinger i Borgeveien barnehage

Tyrihans +47 900 22 146

Tommeliten +47 900 22 147

Veslefrikk +47 900 22 148

Askeladden +47 900 54 196

Styrer Lisbet Maloku

Kontakpersoner

Se kontaktpersoner

Barnehagens åpningstider

07.00–16.30