Diakonhjemmet Omsorg

E-post

omsorg@diakonhjemmet.no

Besøksadresse

Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Faktura til Diakonhjemmet Omsorg skal gå til juridisk enhet Det norske Diakonhjem org. nr. 971 529 652. Bruk Elektronisk handelsformat EHF. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes fakturamottak@diakonhjemmet.no

Om oss

Diakonhjemmet Omsorg drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg, barn og familie, psykolog- og samtaletjenester og andre områder. Virksomheter innenfor Omsorg er:

Sammen med Sjømannskirken eier Diakonhjemmet også El Campanario i Spania. Diakonhjemmet har flertallet i styret for Stiftelsen Kirkens Familievern. Direktør for Diakonhjemmet Omsorg Helle Gjetrang er styreleder.

Ansatte i Diakonhjemmet Omsorg (administrasjon)