Steinerud barnehage

E-post

barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 22 96 38 20

Besøksadresse

Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Faktura til Diakonhjemmet Omsorg AS Faktura sendes til EHF 920 008 259. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes: faktura.omsorg@diakonhjemmet.no

Avdelingstelefoner og e-post

Trollstua, trollstua@diakonhjemmet.no, +47 474 83 735

Maurtua, maurtua@diakonhjemmet.no, +47 474 84 522

Bjørnehiet, bjornehiet@diakonhjemmet.no, +47 474 83 762

Knøttene, knottene@diakonhjemmet.no, +47 474 83 403

Styrer Stine Resell