Steinerud barnehage

E-post

barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 22 96 38 20

Besøksadresse

Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Faktura til Steinerud barnehage skal gå til Det norske Diakonhjem org. nr. 971 529 652. Bruk Elektronisk handelsformat EHF. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes fakturamottak@diakonhjemmet.no

Avdelingstelefoner og e-post

Trollstua, trollstua@diakonhjemmet.no, +47 474 83 735

Maurtua, maurtua@diakonhjemmet.no, +47 474 84 522

Bjørnehiet, bjornehiet@diakonhjemmet.no, +47 474 83 762

Knøttene, knottene@diakonhjemmet.no, +47 474 83 403

Styrer Stine Resell