Hente reseptmedisin

Dette må du ha med deg når du skal hente reseptmedisin.

Regler for legitimasjon og fullmakt

Henting av egne reseptmedisiner

Du må vise legitimasjon når du henter ut medisinene. Det gjelder uansett om resepten er på papir- eller elektronisk (e-resept).

Henting av andres reseptmedisiner

Skal du hente reseptmedisiner for andre, er det tre ting du må huske å ta med til apoteket:

  1. Din egen legitimasjon
  2. Legitimasjon til den personen du henter medisiner til
  3. Skriftlig fullmakt fra personen du henter medisiner til

Kravet til legitimasjon og fullmakt gjelder selv om du bare ønsker informasjon om resepten.

Diakonhjemmet Sykehusapotek

E-post: diakonhjemmet@sykehusapotekene.no

Telefon: +47 22 45 15 80

Telefon: FAKS + 47 22 45 17 69

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo

Kart: