Frivillig på Nordberghjemmet

Frivillig på Nordberghjemmet

Vil du gjerne engasjere deg, bidra til samfunnet, lære nye ting, og møte mennesker?

Da kan kanskje frivillighetsarbeid være noe for deg. – Å gjøre noe for andre, gjør også noe for deg, forteller frivillighetskoordinatoren ved Nordberghjemmet.

Frivillighetsarbeid i eldreomsorgen gir gode og meningsfulle øyeblikk for både de som gir av sin tid, og de som mottar. Det er opp til den frivillige selv hvor mye tid en har til disposisjon til frivillighetsarbeid.

Som frivillig skal du ikke erstatte ansattes arbeid, men bidra til å øke livskvaliteten til den enkelte. Frivillige kan være besøksvenner, turvenner og bidra med aktiviteter som høytlesing, baking, sang og musikk.

Vi arbeider for å øke det frivillige bidraget på Nordberghjemmet. I tillegg til vår aktive venneforening-Nordberghjemmets venner, bidrar Røde Kors besøkstjeneste, Nordberg menighet, og frivillige fra nærområdet.

Kontaktperson for frivillige

Lurer du på hvordan det er å være frivillig på Nordberghjemmet?

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Linda Jeppesen.

Venneforening

Nordberghjemmets venner er en venneforening som har som formål å skape trivsel, hygge, og opplevelser i forståelse med sykehjemmets ledelse. Hver uke har de aktiviteter for beboerne, og de samarbeider også tett med kultur og aktivitetsleder om lørdagskafeer, utflukter og andre arrangement.

Vi du vite mer om Nordberghjemmets venner kan du ta kontakt med leder Kari Stavnsborg på telefon: +47 984 80 198