Litt ekstra tid? Meningsfulle oppgaver for frivillige

Litt ekstra tid? Meningsfulle oppgaver for frivillige

Diakonhjemmet satser på frivillighet. Nå har Diakonhjemmet Sykehus tatt i bruk appen NyBy, som gjør det enklere å bidra med det du kan, når du har tid.

Frivillige på sykehuset gjør en betydningsfull innsats for pasienter og ansatte, og vi håper og tror at den frivillige også opplever at oppgavene gir mening. Du kan melde deg som generelt interessert i oppgaver som frivillig. I tillegg vil vi løfte frem to oppgaver som vi tror kan passe for mange:

Trygt hjem. Noen av sykehusets pasienter trenger følge hjem eller til annen institusjon når de er ferdig behandlet hos oss. Vi ønsker frivillige som kan følge pasienter, enten i taxi, med offentlig kommunikasjon eller med egen bil. Kan dette være noe for deg?

Våke- og nærværstjeneste. Sykehuset har åpnet for å ta inn nye frivillige i våke- og nærværstjenesten. Her kan oppgavene handle om å være hos pasienter som er redde og urolige, eller å sitte hos døende pasienter. Hvis du melder deg til denne tjenesten, hjelper du til å oppfylle pasienters ønske om å ha noen hos seg. Oppgaven krever ingen helsefaglig bakgrunn, og sykehuset vil kvalifisere deg for tjenesten. Meld deg på her.

Meld din interesse

Sykehuset bruker app'en NyBy for organisering av frivillighetstjenesten. Her kan du melde deg direkte som frivillig, slik at du kan få bidra med det du kan, når du kan. Oppgavene er mangfoldige, og kanskje kan du også bidra med noe vi ikke har tenkt på.

Her kan du melde deg til trygt hjem og våke- og nærværstjenesten:

Har du app-allergi?

Hvis du kan tenke deg å være frivillig, men ikke ønsker å bruke NyBy-app'en, kan du gjerne ta kontakt direkte med leder for preste- og diakontjenesten, Aud Irene Svartvasmo. Kontaktinfo her.