Sumaya Jirde Ali Foto Lina Hindrum

Sumaya Jirde Ali Foto Lina Hindrum

La oss stå sammen mot rasisme og diskriminering!

For tredje gang i Diakonhjemmets historie markerer vi FN-dagen mot rasisme. I år med samfunnsdebattanten, litteraturkritikeren, forfatteren og poeten Sumaya Jirde Ali.

Rasisme er ikke medfødt; det er en lært fordom

Artikkel én i menneskerettighetserklæringen fra 1948 fastslår at alle mennesker er født frie og med samme verdighet og rettigheter. Likevel ser vi fortsatt rasisme og diskriminering spre frykt og undergrave tilliten som er nødvendig for å bygge inkluderende og demokratiske samfunn.

Rasisme er ikke medfødt; det er en lært fordom. Diakonhjemmets gjest på FN dagen mot rasisme 21. mars, Sumaya Jirde Ali, sier at rasisme er et ran. Et ran som stjeler vår selvtillit, vår verdighet og våre rettigheter. Et ran som truer våre grunnleggende menneskerettigheter og vår eksistens.

På jobb, på skolen, på bussen - overalt opplever mange av oss rasisme og diskriminering hver eneste dag. For noen er det ikke de åpenbare hendelsene, men de subtile dagligdagse krenkelsene; å bli oversett til jobbintervjuer, å stå bakerst i køen, å bli utsatt for andres mikroaggresjoner og fordommer, som rammer hardest. Felles for alle som lider under rasisme og diskriminering er følelsen av å være annerledes, av å ikke passe inn.

Det finnes ikke "oss" og "dem" - vi er ett fellesskap

Likevel; å være menneske er å være annerledes. Det finnes ikke "oss" og "dem" - vi er ett fellesskap. På samme måte som det er en menneskerett å elske hvem man vil og være seg selv, er det en rettighet å bli anerkjent som et verdifullt individ uavhengig av hudfarge, opphav og funksjonsevne.

La oss stå sammen mot rasisme og diskriminering, og jobbe for en verden der vi alle kan leve frie og verdige liv. Det er i hverandres anerkjennende blikk, vi vokser og blir til.