Likestilling

Diakonhjemmet Omsorgs likestillingsredegjørelser.

Likestillingsredegjørelsen for 2022 er under utarbeidelse og vil bli publisert her så snart den er ferdig.