Om Diakonhjemmet Omsorg

Om Diakonhjemmet Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg skal utvikle og gi stabil, nyskapende og bærekraftig omsorg til og med mennesker i sårbare situasjoner. Vi er langsiktig samarbeidspartner for offentlige myndigheter og oppdragsgivere i stat og kommune.

Tilbud

Diakonhjemmet Omsorg drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg, barn og familie. Følgende virksomheter er en del av Diakonhjemmet Omsorg.

Ledelse

Styret

Styreleder er Ingunn Moser. Se oversikt over styret i Diakonhjemmet Omsorg.

Omsorg er en del av Diakonhjemmet

Diakonhjemmet Omsorg er et ideelt aksjeselskap heleid av Stiftlsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem). Se organisering og ledelse av Stiftelsen Diakonhjemmet.

Strategi 2022-2026

Se Diakonhjemmet Omsorgs strategiplan «Engasjert for mennesket. Strategi 2022-2026»

Miljøtårnsertifisert

Diakonhjemmet Omsorg er sertifisert Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport som leveres til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Rapporten kan sendes på forespørsel. Ønsker du rapporten oversendt eller har innspill til vårt miljøarbeid, kontakt oss på: omsorg@diakonhjemmet.no

Åpenhet og likestilling

Diakonhjemmet Omsorg rapporterer årlig på status for arbeidet med likestilling og åpenhetsloven.