Steinerud barnehage

Steinerud barnehage

Steinerud barnehage er en del av Diakonhjemmet. Ansatte og studenter har prioritet, men barnehagen tar også inn mange barn fra nærmiljøet.

Barnehagen har høy faglig kompetanse med vekt på lyttende pedagogikk, anerkjennende kommunikasjon og barn / foreldre og ansattes medvirkning i barnehagehverdagen. Steinerud er en avdelingsbarnehage med tilbud til barn fra 0-6 år.

Praksisbarnehage

Steinerud barnehage er praksisbarnehage for Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kontakt

Steinerud barnehage

E-post: barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +4722963820

Steinerud barnehage er en del av Diakonhjemmet. Ansatte og studenter har prioritet, men barnehagen tar også inn mange barn fra nærmiljøet.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsensvei 7, Oslo

Kart: