Steinerud barnehage

Steinerud barnehage

Steinerud barnehage er en del av Diakonhjemmet. Ansatte og studenter har prioritet, men barnehagen tar også inn barn fra nærmiljøet.

Barnehagen har høy faglig kompetanse med vekt på lyttende pedagogikk, anerkjennende kommunikasjon og barn / foreldre og ansattes medvirkning i barnehagehverdagen. Steinerud er en avdelingsbarnehage med tilbud til barn fra 0-6 år.

Praksisbarnehage

Steinerud barnehage er praksisbarnehage for Høgskolen i Oslo og Akershus.

Steinerud barnehage

E-post: barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +4722963820

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsensvei 7, Oslo

Kart: