Steinerud barnehage

Diakonhjemmet barnehage Steinerud

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt og barnehagens 61 barn har boltreplass i barnehagen og på Diakonhjemmets området.

Barnehagen har høy faglig kompetanse med vekt på lyttende pedagogikk, anerkjennende kommunikasjon og barn / foreldre og ansattes medvirkning i barnehagehverdagen. Steinerud er en avdelingsbarnehage med tilbud til barn fra 0-6 år.

Søke plass

Barnehagen har prioritet for barn av ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men en stor andel av barna kommer fra nabolaget vårt. Selve søknaden går gjennom Oslo kommunes opptak. Les informasjon til søkere og barnehagens vedtekter.

Praksisbarnehage

Steinerud barnehage er praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved Oslomet – storbyuniversitetet. Diakonhjemmets barnehager er godkjent lærebedrift i Oslo kommune for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Satsingsområde

Barnehagenes satsingsområde for 2023-2024 er:

Inkluderende barnemiljø

I årsplanene til den enkelte avdeling finner du informasjon om det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Årsplaner

Steinerud barnehage

E-post: steinerud.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Gå til kontaktsiden