Resertifisert som miljøfyrtårnvirksomhet

Resertifisert som miljøfyrtårnvirksomhet

Eiendomsavdelingen har blitt resertifisert for 3 nye år. i begunnelsen sier Miljøfyrtårn blant annet at «Diakonhjemmets eiendomsavdeling fremstår som et svært vellykket miljøfyrtårn, spesielt størrelsen tatt i betraktning».

20. oktober 2017
Eiendomsavdelingen
Nyoppusset 30-åring

Nyoppusset 30-åring

16. og 17. oktober marker vi 30 år med 30 % avslag på alle apotekvarer med unntak av legemidler og refusjonsvarer. Da håper vi å kunne presentere en stilren, oversiktlig, hyggelig og nyoppusset publikumsekspedisjon til våre kunder. Velkommen innom!

15. oktober 2017
Sykehusapoteket
- En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.

Kjell Nordstokke utnevnt til æresdoktor ved universitet i Brasil

Kjell Nordstokke var professor ved universitetet EST og underviste i diakoni på 90-tallet, og introduserte diakonifaget som en fagdisiplin både i utdannelsen av teologer og for diakonimedarbeidere. - Mitt bidrag var å løfte bevisstheten om diakoni. Så vidt jeg har forstått er dette bakgrunnen for at jeg blir æresdoktor ved EST., samt det jeg har gjort for å løfte diakonifaget andre steder i Latin-Amerika og i det økumeniske fellesskapet.

13. oktober 2017
VID
Stillerom på Vinderen

Stillerom på Vinderen

Det er travelt på et sykehus og alltid rift om den fysiske plassen, sa sykehusprest Jarl Bøhler under åpningen av stillerommet. Nå har Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen fått et rom sentralt plassert ved inngangen som markerer at Diakonhjemmet Sykehus gir plass til hele mennesket.

3. oktober 2017
Diakonhjemmet og Diakonhjemmet Sykehus
Alle nyheter
24. oktober 2017 (18.00)

Temakveld: Trygghetssirkelen

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Oslo

Diakonhjemmets barnehager inviterer til temakveld med psykologspesialist Ida Brandtzæg. Hun vil fortelle hvordan kan vi få hjelp i omsorgsrollen og styrke barns psykiske helse, gjennom å forstå tilknytning og modellen Trygghetssirkelen (Circle of Security – COS).

Borgenveien og Steinerud barnehage
31. oktober 2017 (09.00)

Adjø Solidaritet?

Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgaten 73, Trondheim

Diakonikonferansen 2017: Solidaritetstanken er under press. Nasjonalismen vokser i Europa. Viljen til å dele er på vikende front. Økonomiske interesser trumfer hensynet til miljøet. Det som en gang var et stolt ideal regnes av mange som naivt og utdatert. Vi markerer reformasjonsjubileet med å spørre: Hvordan arbeide for solidaritet i en ny tid? Hva betyr det i 2017 å påstå at verken mennesker eller skaperverk er til salgs?

22. november 2017 (17.00)

Lyskonsert

Sagene kirke, Dannevigveien 17

Velkommen til en stemningsfull time i Sagene kirke.

Alle arrangementer