Omsorg gjennom hele livet

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg har sykehjem, barnehager, barnevern, hjemmetjenester, samtalesenter og forsknings- og samfunnsarbeid.

Fungerende direktør Torfinn Lødøen Gaarden er ansvarlig for virksomhetene og for utviklingen av Diakonhjemmet Omsorg.
Se organisering av Diakonhjemmets virksomheter.

Finn enhet

Sagenehjemmet sykehjem

Sagenehjemmet

Sagenehjemmet – ideelt diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo.

Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden

Ammerudlunden sykehjem ligger i fine omgivelser i Grorud bydel i nærheten av Ammerudparken og turveien langs Alnaelva.

Nordberghjemmet sykehjem

Nordberghjemmet

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Hovseterhjemmet

Hovseterhjemmet er et moderne sykehjem med gode fasiliteter for beboere, pårørende og besøkende.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Diakonveien Omsorg+

Diakonveien Omsorg pluss

Leiligheter for eldre som er bemannet hele døgnet ved en husvert. I aktivitetssenteret vil en ha mulighet for sosiale fellesskap og tilgang til felles tjenestetilbud.

Diakonhjemmets barnehager

Barnehager

Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud barnehager gir prioritet til ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men tar inn barn fra nærmiljøet.

Barnevern. Trygge forsterhjem for alle

Steg oppvekst og barnevern

Vi tilbyr tiltak og tjenester for barn, unge og familier etter lov om barneverntjenester som beredskapshjem, forsterkede fosterhjem og endringstiltak i hjemmet.

Snakke. Dele. Mestre. Dialog samtalesenter

Dialog

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Diakonhjemmet Omsorg

E-post: omsorg@diakonhjemmet.no

Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, barnevern og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere fagutviklings- og samarbeidsprosjekter.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden

Høstutstilling på Nordberghjemmet

Nordberghjemmet kan igjen åpne dørene for besøkende og inviterer til høstutstilling og vernissage. Søndag 16. oktober fra kl. 12.00-14.00 er det vernissage. 10 utstillere fra lokalmiljøet deltar i salgs-kunstutstillingen i sykehjemmets festsal. Her finner en billedkunst og skulpturer fra etablerte kunstnere, samt erfarne amatører fra lokalmiljøet.

Gå til siden

Kurs i Sonas-programmet

Diakonhjemmet Omsorg tilbyr kurs for helse - og omsorgspersonell som vi utdanne seg til å lede Sonas-samlinger.

Gå til siden

Fag - og forskningsprosjekter

Diakonhjemmet Omsorg har til enhver tid en betydelig fagutvikling – og forskningsaktivitet. Omsorgs visjoner er at fagutvikling og forskning skal være med på å bedre kvaliteten til beste for våre brukere og øke kvaliteten hos våre medarbeidere.

Gå til siden