Omsorg gjennom hele livet

Omsorg

Omsorg er et satsingsområde for Det norske Diakonhjem i tråd med Dakonhjemmets diakonale formål. Diakonhjemmet Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, samtalesenteret Dialog og flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Ansvarlig for virksomhetene og for å utvikle Diakonhjemmet Omsorg er direktør for Diakonhjemmet Omsorg er Helle Gjetrang, les mer om organisering og ledelse.

Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud barnehager gir prioritet til ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men tar inn barn fra nærmiljøet.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie til Oslos befolkning.

Sagenehjemmet – et privat diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo.

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Diakonhjemmet Omsorg vil være en tydelig diakonal og ideell aktør i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.

El Campanario er Sjømannskirkens og Diakonhjemmets sted på den spanske solkysten.

Diakonhjemmet Omsorg

E-post: omsorg@diakonhjemmet.no

Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere prosjekt, utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Kart:

Nordberghjemmet blir en del av Diakonhjemmet

Onsdag 10. januar markerte to sterke diakonale institusjoner at de nå står sammen. Nordberghjemmet har sitt utspring i Nordberg menighet, og har en aktiv venneforening, en rekke frivillige og engasjerte ansatte som bidrar til at Nordberghjemmet er et sykehjem med høy trivsel for beboere, pårørende og medarbeidere.

Gå til siden