Omsorg gjennom hele livet

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg AS er et satsingsområde for Det norske Diakonhjem i tråd med Diakonhjemmets diakonale formål. Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, samtalesenteret Dialog og flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Direktør Helle Gjetrang er ansvarlig for virksomhetene og for utviklingen av Diakonhjemmet Omsorg.
Se organisering av Diakonhjemmets virksomheter.

Finn enhet

Sagenehjemmet sykehjem

Sagenehjemmet

Sagenehjemmet – ideelt diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo.

Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden

Ammerudlunden sykehjem ligger i fine omgivelser i Grorud bydel i nærheten av Ammerudparken og turveien langs Alnaelva.

Nordberghjemmet sykehjem

Nordberghjemmet

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Diakonveien Omsorg+

Diakonveien Omsorg+

Leiligheter for eldre som er bemannet hele døgnet ved en husvert. I aktivitetssenteret vil en ha mulighet for sosiale fellesskap og tilgang til felles tjenestetilbud.

Diakonhjemmets barnehager

Barnehager

Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud barnehager gir prioritet til ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men tar inn barn fra nærmiljøet.

Snakke. Dele. Mestre. Dialog samtalesenter

Dialog

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Barnevern. Trygge forsterhjem for alle

Steg Norge barnevern

Vi tilbyr tiltak og tjenester for barn, unge og familier etter lov om barneverntjenester som beredskapshjem, forsterkede fosterhjem og endringstiltak i hjemmet.

Diakonhjemmet Omsorg

E-post: omsorg@diakonhjemmet.no

Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, barnevern og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden