Omsorg gjennom hele livet

Omsorg

Omsorg er et satsingsområde for Det norske Diakonhjem i tråd med Diakonhjemmets diakonale formål. Diakonhjemmet Omsorg AS tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, samtalesenteret Dialog og flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Direktør Helle Gjetrang er ansvarlig for virksomhetene og for utviklingen av Diakonhjemmet Omsorg.

Se organisering av Diakonhjemmets virksomheter.

Finn enhet

Sagenehjemmet sykehjem

Sagenehjemmet

Sagenehjemmet – ideelt diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo.

Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden

Ammerudlunden sykehjem ligger i fine omgivelser i Grorud bydel i nærheten av Ammerudparken og turveien langs Alnaelva.

Nordberghjemmet sykehjem

Nordberghjemmet

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Snakke. Dele. Mestre. Dialog samtalesenter

Dialog

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Barnevern. Trygge forsterhjem for alle

Steg Norge barnevern

Vi tilbyr tiltak og tjenester for barn, unge og familier etter lov om barneverntjenester som beredskapshjem, forsterkede fosterhjem og endringstiltak i hjemmet.

Diakonhjemmets barnehager

Barnehager

Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud barnehager gir prioritet til ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men tar inn barn fra nærmiljøet.

Diakonhjemmet Omsorg

E-post: omsorg@diakonhjemmet.no

Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, barnevern og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden

Ledig stilling

Diakonhjemmet Omsorg er en ideell aktør i sterk vekst som satser på våre medarbeiderne, og samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene. Se våre ledige stillinger, eller send oss en åpen søknad. Du kan også følge våre stillinger på finn.no.

Gå til siden

Utviklingsprosjekter

Det foregår en rekke utviklingsprosjekter i regi av Diakonhjemmet Omsorg.

Gå til siden

Styret for Diakonhjemmet Omsorg AS

Diakonhjemmet Omsorg driver Ammerudlunden, Nordberghjemmet og Sagenehjemmet sykehjem, Diakonhjemmet Omsorg hjemmetjenester, Diakonhjemmets barnehager, Steg Norge barnevern og samtalesenteret Dialog.

Gå til siden