Omsorg gjennom hele livet

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg har sykehjem, barnehager, barnevern, hjemmetjenester og forsknings- og samfunnsarbeid.

Fungerende direktør Torfinn Lødøen Gaarden er ansvarlig for virksomhetene og for utviklingen av Diakonhjemmet Omsorg.
Se organisering av Diakonhjemmets virksomheter.

Finn enhet

Sagenehjemmet sykehjem

Sagenehjemmet

Sagenehjemmet – ideelt diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo.

Ammerudlunden sykehjem

Ammerudlunden

Ammerudlunden sykehjem ligger i fine omgivelser i Grorud bydel i nærheten av Ammerudparken og turveien langs Alnaelva.

Nordberghjemmet sykehjem

Nordberghjemmet

Nordberghjemmet er et moderne sykehjem i fredelige og grønne omgivelser i bydel Nordre Aker.

Hovseterhjemmet

Hovseterhjemmet er et moderne sykehjem med gode fasiliteter for beboere, pårørende og besøkende.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Diakonveien Omsorg+

Diakonveien Omsorg pluss

Leiligheter for eldre som er bemannet hele døgnet ved en husvert. I aktivitetssenteret vil en ha mulighet for sosiale fellesskap og tilgang til felles tjenestetilbud.

Diakonhjemmets barnehager

Barnehager

Diakonhjemmet barnehager Borgenveien og Steinerud barnehager gir prioritet til ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men tar inn barn fra nærmiljøet.

Barnevern. Trygge forsterhjem for alle

Steg oppvekst og barnevern

Vi tilbyr tiltak og tjenester for barn, unge og familier etter lov om barneverntjenester som beredskapshjem, forsterkede fosterhjem og endringstiltak i hjemmet.

Malekurs arrangert av Diakonhjemmet Omsorg

Aktiviteter for hjerne og hender i Diakonhjemmet Omsorg

De siste månedene har det pågått et større prosjekt for å aktivere hjemmeboende brukere. Prosjektet heter «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant brukere av hjemmetjenesten», og Diakonhjemmet Omsorg har fått økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Oslo.

15. januar 2023
Diakonhjemmet Omsorg
Afternoon Tea på Bristol, frivillig Elisabeth sitter i sofaen i midten

Flere aleneboende eldre i bydel Bjerke har fått en litt lysere høst og førjulstid

Diakonhjemmet omsorg har mottatt midler fra Statsforvalteren i Oslo og Viken for å bidra til at aleneboende eldre som opplevde ensomhet under og etter pandemien kunne komme i gang med tidligere aktiviteter eller gjøre nye aktiviterer.

16. desember 2022
En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

Fagskolen Diakonova skal utvikle høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger

Den nye Fagskolen Diakonova har blitt tildelt to millioner kroner i prosjektmidler for å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

15. desember 2022
Lars Onstad blir ny økonomidirektør i Diakonhjemmet Omsorg

Lars Onstad blir ny økonomidirektør i Diakonhjemmet Omsorg

Lars Onstad har med seg 20 års erfaring innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og har god kjennskap til offentlig forvaltning når han begynner som økonomidirektør i Diakonhjemmet Omsorg 1. februar 2023.

14. november 2022
Diakonhjemmet Omsorg
Alle nyheter

Diakonhjemmet Omsorg

E-post: omsorg@diakonhjemmet.no

Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, barnevern og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere fagutviklings- og samarbeidsprosjekter.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden

Kurs i Sonas-programmet

Diakonhjemmet Omsorg tilbyr kurs for helse - og omsorgspersonell som vi utdanne seg til å lede Sonas-samlinger.

Gå til siden

Fag - og forskningsprosjekter

Diakonhjemmet Omsorg har til enhver tid en betydelig fagutvikling – og forskningsaktivitet. Omsorgs visjoner er at fagutvikling og forskning skal være med på å bedre kvaliteten til beste for våre brukere og øke kvaliteten hos våre medarbeidere.

Gå til siden