Diakoni – Diakonhjemmet Omsorg

Diakoni – Diakonhjemmet Omsorg

Diakonhjemmet omsorg er en diakonal virksomhet som er livsynsåpne, og vil være et godt sted for brukere, beboere, pårørende, naboer, og ansatte med ulikt forhold til tro og livssyn.

Diakonhjemmet Omsorg er en del av Det norske Diakonhjem, og som er en del av Den norske kirkes diakonale arbeid. Vi har utført diakonalt arbeid siden 1890, og Diakonhjemmet Omsorg ble opprettet i 2017. Det kan være at du ikke merker at vi er en diakonal diakonal virksomhet. Vi er opptatt av å utføre arbeidet vårt godt, i tråd med faglige standarder, og minst like godt som andre virksomheter gjør det. Det kan også være at du merker at vi er en diakonal virksomhet ved at vi går noe lenger i engasjementet, legger til rette for gode samtaler, eller at vi ønsker å snu oss og tilpasse litt ekstra.

Diakonhjemmet omsorg er livsynsåpne, og vil være et godt sted for brukere, beboere, pårørende, naboer og ansatte med ulikt forhold til tro og livssyn. Du skal kjenne deg velkommen med den troen du har, ikke har eller ikke har tenkt så mye på.

Vil du lese mer om Diakonhjemmet og diakoni så kan du følge denne lenken: Diakoni (diakonhjemmet.no)