Arrangementer

27. mai 2019 (18.00)

Temakveld: Hvordan støtte barnets utvikling, regulering, selvfølelse og mestring?

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Oslo

Diakonhjemmets barnehager inviterer til temakveld med en forelesning med Belinda Ekornås. Hun er psykologspesialist med doktorgrad om selvfølelse og venneforhold hos barn.

24. oktober 2019 (09.00)

Diakonikonferansen 2019

Atrium/auditorium, Diakonveien 14, Oslo

Noen må våke – stemmer for rettferdighet i det offentlige rom