Arrangementer

8. oktober 2020 (11.00)

Vi «spør mer» på verdensdagen for psykisk helse

Atriet, Diakonveien 14

Til daglig er vi tett på hverandre i studiene og i jobbene våre innen helse- og omsorgsektoren. Hjelper nærheten oss til å spørre mer og til å være interesserte og nysgjerrige? Prater vi sammen og tar vare på hverandre? Bidrar vi til trygge rom for å snakke åpnet om egen og andres psykiske helse?