Arrangementer

8. oktober 2020 (11.00)

«Spør mer» – bli med på verdensdagen for psykisk helse

Atriet, Diakonveien 14

Verdensdagen med tema, Vis interesse - vær nysgjerrig markeres på VID vitenskapelige høgskole - Diakonhjemmet.