Arrangementer

21. april 2021 (09.30)

Diakoniens dag 2021: Sårbarhet i og etter koronaens tid

Digitalt arrangement

Pandemien setter vårt samfunn på prøve. Enkeltmenneskers og fellesskapets sårbarhet blottlegges. Virkningene av krisen kommer til å påvirke oss i lang tid. Hvordan tar vi med oss følgene av denne når koronaen en dag ikke er en trussel lenger?