Arrangementer

4. oktober 2023 (09.00)

Kurs i Sonas-programmet

Hovseterhjemmet, Landingsveien 12

Diakonhjemmet Omsorg tilbyr kurs for helse - og omsorgspersonell som vi utdanne seg til å lede Sonas-samlinger.

Diakonhjemmet Omsorg
10. oktober 2023 (15.00)

Markering av verdensdagen for psykisk helse på VID Oslo

Atriet, VID Oslo, Diakonveien 14, Oslo

Få med deg foredraget «En prat om utenforskap og vennskap» med Benjamin Solvang og Olav Løkvik fra SE HELE MEG. Dessuten blir det stands, musikk og matservering. Se programmet.

VID vitenskapelige høgskole
9. november 2023 (09.00)

Diakonikonferansen 2023: Håp og handling i uroens tid

Auditoriet, VID Oslo, Diakonveien 18

Uroen brer seg i verden. Krigen i Ukraina sender millioner av mennesker på flukt. Klimaet lider. Prisene stiger og matkøene vokser. Hva er god diakoni nå? Hvordan skape grobunn for håp og handling i uroens tid? Arrangører er stiftelsen CRUX, Diakonhjemmet, VID vitenskapelige høgskole, MF vitenskapelig høyskole og Kirkerådet.