Organisering og ledelse

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en diakonal stiftelse som eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Organisering og ledelse skal gi hensiktsmessige rammer for drift og utvikling av virksomhetene.

Diakonhjemmets virksomheter er organisert som ideelle aksjeselskaper: Diakonhjemmet Omsorg AS, Diakonhjemmet sykehus AS og Diakonhjemmet Sykehusapotek AS. Diakonhjemmet er majoritetseier i VID vitenskapelige høgskole gjennom VID holding AS og i Fagskolen Diakonova AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.Diakonhjemmets virksomheter er organisert som ideelle aksjeselskaper: Diakonhjemmet Omsorg AS, Diakonhjemmet sykehus AS og Diakonhjemmet Sykehusapotek AS. Diakonhjemmet er majoritetseier i VID vitenskapelige høgskole gjennom VID holding AS og i Fagskolen Diakonova AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Hovedstyret og administrerende direktør / forstander

Hovedstyret er Diakonhjemmets øverste organ. Daglig ledelse ivaretas av administrerende direktør / forstander. Stiftelsens administrasjon og ledelse binder Diakonhjemmets virksomheter sammen.

Hovedledelsen

Hovedledelsen er sammensatt av administrende direktør / forstander, lederne av virksomhetene, og ledere i stiftelsesadministrasjonen som rapporterer direkte til forstander/adm.dir. Ingunn Moser. Hovedledelsen er øverste ledermøtet for stiftelsen.

Karoline Otterstad er kontaktperson for hovedstyret og hovedledelsen

Virksomheter

Diakonhjemmet realiserer sitt oppdrag gjennom virksomheter innenfor helse, omsorg og utdanning.

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus et ideelt aksjeselskap heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Diakonhjemmet Omsorg eier to ideelle barnehager

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er et ideelt aksjeselskap heleid av VID Holding AS. VID Holding har fire eiere:

Styreleder i holdingselskapet er adm.dir./forstander ved Diakonhjemmet. I tillegg er det ytterligere tre styremedlemmer fra staben til adm.dir./forstander. De andre eierne har et styremedlem hver.

Fagskole

Fagskolen Diakonova AS er et ideelt aksjeselskap heleid av Fagskolen Diakonova Holding AS. Fagskolen Diakonova har tre eiere:

Styreleder i holdingselskapet er adm.dir./forstander ved Det norske Diakonhjem. I tillegg er det ytterligere to styremedlemmer fra staben til adm.dir./forstander. Øvrige eiere har et styremedlem hver.

Eierskap og relasjon til andre selskaper

  • Diakonhjemmet Energisentral AS, 50 % eierandel
  • Dues vei Omsorg AS, 75 % eierandel
  • Steinerud Eiendom AS, 100 % eierandel

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden