Det norske Diakonhjem har hovedkontor på Steinerud i Oslo.

Organisering, styring og ledelse

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en diakonal stiftelse som eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Organisering og ledelse skal skape hensiktsmessige rammer for drift og utvikling av virksomhetene.

Hovedstyret og administrerende direktør / forstander

Hovedstyret er Diakonhjemmets øverste organ. Daglig ledelse ivaretas av administrerende direktør / forstander. Stiftelsesadministrasjonen utgjør stab- og støttefunksjoner knyttet til adm.dir./forstander.

Hovedledelsen

Hovedledelsen er sammensatt av administrerende direktør / forstander, stabsledere i stiftelsesadministrasjonen og ledere av datterselskapene. Hovedledelsen er øverste ledermøte for stiftelsen og er et rådgivende organ for adm.dir./forstander. Møtene ledes av adm.dir./forstander og har et strategisk fokus. Hovedledelsen består av:

Zeineb Alsabeehg er sekretær for hovedledelsen og hovedstyret.

Helse, omsorg og utdanning

Diakonhjemmet realiserer sitt oppdrag gjennom virksomheter innenfor helse, omsorg og utdanning.

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus et aksjeselskap heleid av Det norske Diakonhjem. Styreleder i sykehuset er adm.dir./forstander

Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Det norske Diakonhjem utnevner flertallet av styremedlemmene i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Direktør for Diakonhjemmet Omsorg er styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF).

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er et aksjeselskap heleid av VID Holding AS. VID Holding har fem eiere:

Styreleder i holdingselskapet er adm.dir./forstander ved Det norske Diakonhjem. I tillegg er det ytterligere tre styremedlemmer fra staben til adm.dir./forstander. De andre eierne har et styremedlem hver.

Stiftelsesadministrasjonen

Stiftelsesadministrasjonen ved Det norske Diakonhjem består av adm.dir./forstanders stab-, utviklings- og støttefunksjoner. Administrasjonen er organisert i to avdelinger ledet av

Ledere i staben er

Organisasjonskart for stiftelsesadministrasjonen

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Det norske Diakonhjem er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning. NB! Ny besøksadresse

Besøksadresse: Theodor Dahls vei 10, 0370 Oslo, Norge

Gå til kontaktsiden