Det norske Diakonhjem har hovedkontor på Steinerud i Oslo

Styring og ledelse

Det norske Diakonhjem er en diakonal stiftelse som eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. For å skape hensiktsmessige rammer omkring styring, drift og utvikling, er virksomhetene organisert på ulike måter.

Stiftelsens formelle navn er Det norske Diakonhjem, til daglig brukes gjerne Diakonhjemmet. Det øverste organ ved Det norske Diakonhjem er hovedstyret. Hovedstyret forholder seg til forstander/administrerende direktør, som er Idar Magne Holme. Staben til forstander/adm.dir. dekker funksjoner innen økonomi, eiendom og utvikling samt diakoni, kommunikasjon og kultur.

Den sentrale ledelsen kalles hovedledelsen, som består av:

I strategiplanen 2014-2018 er det definert tre primære virksomhetsområder for Det norske Diakonhjem:

  • sykehus
  • høgskole
  • omsorg

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er heleid av Det norske Diakonhjem, og er organisert som et aksjeselskap med eget styre.

Styreleder i sykehuset er forstander/adm.dir, mens økonomi- og eiendomsdirektør er styremedlem.

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er organisert som et aksjeselskap med eget styre. VID har fem eiere:

Organisatorisk er eierskapsforholdene løst ved at VID vitenskapelige høgskole eies av et holdingselskap, VID Holding AS, hvor de fem eierne er representert.

Styreleder i holdingselskapet er forstander/adm.dir. ved Det norske Diakonhjem. I tillegg er det ytterligere tre styremedlemmer fra staben til forstander/adm.dir. De andre eierne har et styremedlem hver.

Omsorg

Planen er at Diakonhjemmet Omsorg skal etableres som et eget aksjeselskap. Inntil det skjer, er Omsorg med underliggende virksomhet en del av stiftelsen. Unntaket er Sagenehjemmet, Nordberghjemmet og Diakonhjemmet Omsorg hjemmetjenester, som er organisert som et aksjeselskap med eget styre, med Direktør Omsorg som styreleder.

Diakonhjemmet Omsorg har ansvaret for å foreslå kandidater til styret i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Endelig vedtak om sammensetning av styret i SKF gjøres av Diakonhjemmets hovedstyre.

Det er Diakonhjemmet Omsorg som representerer Diakonhjemmet i eierstyret for El Campanario. Direktør Omsorg er styreleder.

Sykehusapotek

Foruten disse tre virksomhetsområdene er også Diakonhjemmet Sykehusapotek et aksjeselskap med eget styre, heleid av Det norske Diakonhjem. Styreleder er forstander/adm.dir.

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Det norske Diakonhjem er en diakonal ideell stiftelse med virksomheter innen helse, omsorg og utdanning. Hovedadministrasjonen har kontorer på Diakonhjemmet i Oslo.

Besøksadresse: Diakonveien 14, Oslo

Kart: