Det norske Diakonhjem har hovedkontor på Steinerud i Oslo.

Diakonhjemmets organisering og ledelse

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en diakonal stiftelse som eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Organisering og ledelse skal skape hensiktsmessige rammer for både drift og utvikling av virksomhetene.

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) eier ulike virksomheter som er organisert som ideelle aksjeselskapene Diakonhjemmet Omsorg AS, Diakonhjemmet sykehus AS og Diakonhjemmet Sykehusapotek AS. Diakonhjemmet er majoritetseier i VID vitenskapelige høgskole gjennom VID holding AS og i Fagskolen Diakonova AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) eier ulike virksomheter som er organisert som ideelle aksjeselskapene Diakonhjemmet Omsorg AS, Diakonhjemmet sykehus AS og Diakonhjemmet Sykehusapotek AS. Diakonhjemmet er majoritetseier i VID vitenskapelige høgskole gjennom VID holding AS og i Fagskolen Diakonova AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Hovedstyret og administrerende direktør / forstander

Hovedstyret er Diakonhjemmets øverste organ. Daglig ledelse ivaretas av administrerende direktør / forstander. Stiftelsesadministrasjonen er dem administrative ledelse og stab som binder Diakonhjemmets virksomheter sammen.

Hovedledelsen

Hovedledelsen er sammensatt av administrende direktør / forstander, lederne av datterselskapene, og ledere i stiftelsesadministrasjonen som rapporterer direkte til forstander/adm.dir. Ingunn Moser. Hovedledelsen er øverste ledermøtet for stiftelsen. Hovedledelsen består av:

Øyvind Søetorp er sekretær for hovedledelsen og hovedstyret.

Virksomheter

Diakonhjemmet realiserer sitt oppdrag gjennom virksomheter innenfor helse, omsorg og utdanning.

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus et ideelt aksjeselskap heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er et ideelt aksjeselskap heleid av VID Holding AS. VID Holding har fem eiere:

Styreleder i holdingselskapet er adm.dir./forstander ved Diakonhjemmet. I tillegg er det ytterligere tre styremedlemmer fra staben til adm.dir./forstander. De andre eierne har et styremedlem hver.

Fagskole

Fagskolen Diakonova AS (under etablering) er et ideelt aksjeselskap heleid av Fagskolen Diakonova Holding AS. Fagskolen Diakonova har fire eiere:

Styreleder i holdingselskapet er adm.dir./forstander ved Det norske Diakonhjem. I tillegg er det ytterligere to styremedlemmer fra staben til adm.dir./forstander. Øvrige eiere har et styremedlem hver.

Eierskap og relasjon til andre selskaper

  • Gammel Nok AS, 10 % eierandel gjennom Gammel Nok Holding AS
  • Stiftelsen Kirkens Familievern, Diakonhjemmet oppnevner flertallet i styret for stiftelsen. Direktør for Diakonhjemmet Omsorg er styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF).

  • Steinerud Eiendom AS, 100 % eierandel
  • Diakonhjemmet Energisentral AS, 50 % eierandel
  • Steinerud Eiendom AS, 100 % eierandel
  • Dues vei 9–11 AS, eierandel 75 % eierandel

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden