Ledelsen består av (f.v) sjef for fellestjenester Kaj Boland, sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft Runar Nygård, administrerende direktør og forstander Ingunn Moser, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Manuela Ramin-Osmundsen og økonomi- og finansdirektør Torkil Sletten

Stiftelsens administrasjon

Stiftelsens administrative ledelse og stab binder Diakonhjemmets virksomheter sammen.

Ledelsen består av (f.v. i bildet) sjef for fellestjenester Kaj Boland, sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft Runar Nygård, administrerende direktør og forstander Ingunn Moser, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Manuela Ramin-Osmundsen og økonomi- og finansdirektør Torkil Sletten.

Stiftelsens administrative ledelse og stab leder arbeidet med å realisere Diakonhjemmets formål og strategiplan, forvalter og videreutvikler eiendomsmassen, tilrettelegger for tjenesteutvikling og nyetablering, og videreutvikler rollen som diakonal samfunnsaktør i samspill med andre.

Ingunn Moser er administrerende direktør og forstander. Hun har overordnet ansvar for den daglige driften og utviklingen av Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet).

Stiftelsens administrasjon er organisert i to avdelinger, i tillegg til administrerende direktør / forstanders stab- og støttefunksjoner.

Utvikling, innovasjon og bærekraft

Avdelingen skal være drivkraft og koordinator for arbeidet med bærekraftig utvikling i vid forstand i stiftelsen og på tvers av virksomhetene. Avdelingen samarbeider med innovasjonsmiljøer og eksterne aktører i privat og offentlig sektor for å koble behov og utviklingsmuligheter i Diakonhjemmets virksomheter med ulike relevante løsninger.

Avdelingen har en ledende rolle og nøkkelfunksjon i arbeidet med utvikling og realisering av Diakonhjemmet hage. Diakonhjemmet hage er et utviklingsprosjekt på området til Diakonhjemmet som omfatter campus for utdanning, og en innovasjons og utprøvingsarena for fremtidens utdanning, helse, omsorg og velferd. Sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft er Runar Nygård.

Les mer om Diakonhjemmet hage

Fellestjenester

Avdeling for fellestjenester jobber for at Diakonhjemmets virksomheter får mer ut av sine samlede ressurser og finner nye måter å løse oppgaver på. Felles løsninger vil gi mer robusthet og effektivitet i utførelse av støttefunksjonene. Avdelingen har også en sentral operativ rolle i realisering av Diakonhjemmet hage.

Sjef for fellestjenester er Kaj Boland. Avdelingens har to enheter som yter tjenester til Diakonhjemmets virksomheter:

Administrerende direktør/forstanders stab

Staben har to enheter i tillegg til et sekretariat:

Enhet for økonomi og finans har ansvar for strategisk rådgivning med hensyn til risikostyring, kapital- og verdiforvaltning. Enheten skal sikre en forsvarlig forvaltning og strategisk utvikling av Diakonhjemmet økonomiske og materielle verdier i tråd med stiftelsens formål. Diakonhjemmets regnskapstjeneste er en del av enhet for økonomi og finans. Enheten ledes av økonomi- og finansdirektør Torkil Sletten.

Enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for operativ og strategisk kommunikasjon eksternt og internt. Enheten arbeider for å skape engasjement om samfunnsoppdraget, styrke samhandling mellom stiftelsen og virksomhetene, og for å styrke kontakten med interessenter. Diakonhjemmets strategiplan for 2020-2030 er rettesnor for all kommunikasjon, jfr strategi for kommunikasjon og samfunnskontakt 2022-2025.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt er Manuela Ramin-Osmundsen

Organisasjonskart for Stiftelsen Diakonhjemmet

Organisasjonskart for Stiftelsen DiakonhjemmetOrganisasjonskart for Stiftelsen Diakonhjemmet

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden