Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post

stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 22 45 17 80

Besøksadresse

Theodor Dahls vei 10, 0370 Oslo, Norge

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Det norske Diakonhjem har elektronisk fakturabehandling og ønsker faktura og kreditnota i EHF- format til vår elektroniske adresse: 971 529 652 i Elma-registeret. Unntaksvis kan vi motta faktura i pdf-format til e-post til fakturamottak@diakonhjemmet.no. Husk å oppgi bestillers navn, avdeling og eventuelt prosjektkode. 

Kontaktpersoner

Finn direktenummer til de fleste av Stiftelsen Diakonhjemmets ansatte.

Finn oss

Diakonhjemmet Stiftelse holder til i 1. etasje i et midlertidig bygg i Theodor Dahls vei 10. Modulbygget ligger bak blokkene i Hartvig Halvorsens vei ved Theodor Dahlsvei.

Slik kommer du hit

Med T-bane
T-banens linje 2 eller 5 til Borgen stasjon, eller linje 1 til Steinerud stasjon.

Holdeplassene på linje 1 kan være vanskelig tilgjengelig vinterstid med snø og is. Bare Borgen stasjon har trappefri adkomst.

Med buss
Nærmeste holdeplass for buss er Volvat i Sørkedalsveien, og Frøensalléen i Slemdalsveien. Se www.ruter.no.

Med sykkel
Det er godt med sykkelparkering ved alle bygg på Diakonhjemmet. Bysykkelstativ finnes utenfor Diakonhjemmet Sykehus - se Oslo Bysykkel.

Med bil
Med bil kan du kjøre inn i Diakonveien fra rundkjøringen i Sørkedalsveien. Parkering skjer mot avgift på anviste plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei. Maksimum myntinnkast gir 8 timers parkeringstid. Det ilegges parkeringsgebyr ved overtredelse.

Reis miljøvennlig!
Vi ber alle våre besøkende vurdere miljøvennlig reisemetode som kollektivt, sykkel eller gange.

Med tog
Kommer du med tog kan du bytte til T-bane på Nationaltheatret stasjon, eller på Oslo S.

Med fly
Nærmeste flyplass er Oslo lufthavn på Gardermoen. Tar du flytoget kan du bytte til T-bane på Nationaltheatret stasjon, eller på Oslo S.