Flyfoto av deler av Diakonhjemmets eiendom ved Majorstuen i Oslo

Eiendomsforvaltning

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Eiendommen er viktig for Diakonhjemmets tjenesteutvikling innenfor helse, omsorg og utdanning.

Om området

Den 130 mål store eiendommen store eiendommen har 90 000 kvm bygningsmasse. Bygningene er tilknyttet Diakonhjemmets virksomheter, samt boliger og studenthybler for utleie. Dessuten er det et stort og vakkert parkanlegg på området.

Boliger til leie på Diakonhjemmet

Utleie og drift

Diakonhjemmet har et stort utvalg av forskjellige boliger i det attraktive området mellom Majorstuen og Vinderen på Oslo vest.

Diakonhjemmet hage

Her finner du informasjon om utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage. Innen et 40 mål stort område på Steinerud i Oslo ønsker Diakonhjemmet å satse på utvikling av tjenester innen helse, omsorg og utdanning - i tråd med stiftelsens diakonale formål.

Gå til siden

Diakonal forvaltning

Eiendommen på Steinerud har vært senter for institusjonens virksomhet i mer enn 100 år. Mye av Diakonhjemmets historie og identitet er knyttet til eiendommen.

Gå til siden