Eiendom

Diakonveien 18

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Diakonhjemmets eiendomsavdeling står for drift og utleie. Eiendommen er en viktig brikke i tjenesteutviklingen innen helse, omsorg og utdanning. Direktør for økonomi og eiendom er Robert Hansson

Utleie

Boligutleie
Diakonhjemmets Eiendomsavdeling har utleie av alle typer boliger: Hus, tomannsboliger, leiligheter og studenthybler. De fleste enhetene ligger på Diakonhjemmets område på Steinerud.

Næringseiendom
De fleste av Diakonhjemmets virksomheter har lokaler på Steinerud i Oslo. Eiendomsavdelingen leier også ut næringslokaler til eksterne, som for eksempel KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning) og Kirkens familievern.

Drift og forvaltning

Eiendom har ansvar for drift og forvaltninger av en stor eiedomsmasse hvor det meste ligger på Diakonhjemmets område på Steinerud i Oslo.

Utvikling

Diakonhjemmet hage ligger mellom Diakonveien og Holmenkollbanen. På dette området ønsker Diakonhjemmet å legge tilrette for tjenesteutvikling innen helse, omsorg og utdanning.

Diakonhjemmet Eiendom

E-post: drift@diakonhjemmet.no

Telefon: +4722451785

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Kart:

Diakonhjemmet hage

Med prosjektet Diakonhjemmet hage satser Diakonhjemmet på utvikling og nyskaping av tjenester innen helse, omsorg og utdanning. Et førti mål stort område skal utvikles ut fra stiftelsens diakonale formål.

Gå til siden