Eiendom

Diakonveien 18

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Diakonhjemmets eiendomsavdeling står for drift og utleie. Eiendommen er en viktig brikke i tjenesteutviklingen innen helse, omsorg og utdanning.

Direktør for økonomi og eiendom er Robert Hansson

Den 130 mål store eiendommen store eiendommen har 90 000 kvm bygningsmasse. Bygningene er tilknyttet Diakonhjemmets virksomheter, samt boliger og studenthybler for utleie. Dessuten er det et stort og vakkert parkanlegg på området.

Drift har ansvar for vedlikehold inne og ute. Parkområdet, veier, gangveier og parkering og bygninger.

Diakonhjemmet eiendomsavdeling har et stort utvalg av forskjellige boliger i det attraktive området mellom Majorstuen og Vinderen på Oslo vest.

Miljøsertifisert eiendomsavdeling

Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet. Miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat som er støttet og anbefalt av Miljøverndepartementet, og som skal bidra til en mer miljøvennlig drift.

Diakonhjemmet Eiendom

E-post: utleie@diakonhjemmet.no

Telefon: +4722451785

Besøksadresse: Diakonveien 10, Oslo

Kart:

Diakonhjemmet hage

Med prosjektet Diakonhjemmet hage satser Diakonhjemmet på utvikling og nyskaping av tjenester innen helse, omsorg og utdanning. Under overskriften «Byutvikling med omsorg for mennesker og miljø» skal et førti mål stort område utvikles ut fra stiftelsens diakonale formål.

Gå til siden

Diakonal forvaltning

Eiendommen på Steinerud har vært senter for institusjonens virksomhet i mer enn 100 år. Mye av Diakonhjemmets historie og identitet er knyttet til eiendommen.

Gå til siden

Prosjektleder bygg

Diakonhjemmet står foran omfattende utviklings- og byggeprosjekter og søker en erfaren prosjektleder.

Gå til siden