Kontakt oss

Stiftelsen Diakonhjemmet

Det norske Diakonhjem er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning. NB! Ny besøksadresse:

Diakonhjemmet Sykehus

Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, akutt og planlagt kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

VID vitenskapelige høgskole

VID tilbyr profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, familieterapi, diakoni og teologi, i tillegg til en rekke andre bachelor-, master- og videreutdanninger. VID har to ph.d.-programmer: ett innenfor diakoni, verdier og profesjonell praksis, og ett innenfor teologi og religion.

Diakonhjemmet Sykehusapotek

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Diakonhjemmet Eiendom

Diakonhjemmet eier og forvalter et stort område ved Majorstuen i Oslo. Eiendommen er sentral i Diakonhjemmets tjenesteutvikling innen helse, omsorg og utdanning. Diakonhjemmets eiendomsavdeling står for drift og utleie.

Diakonhjemmet Omsorg

Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.