Informasjon til våre leverandører

Her finner du informasjon om faktura, varelevering og leveringsadresse til våre virksomheter.

Diakonhjemmet sykehus AS

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Diakonhjemmet Omsorg AS

Stiftelsen Diakonhjemmet

(Det norske Diakonhjem)

VID vitenskapelige høgskole AS

Fagskolen Diakonova AS

Dues vei Omsorg AS