Hovedstyret

Hovedstyret er Diakonhjemmets (Det norske Diakonhjems) øverste organ.

Styret har følgende medlemmer i perioden 2022-2024:

Paul Erik Wirgenes (styreleder)

Vibeke Hammer Madsen (nestleder)

Signe Myklebust

Tormod Solberg

Bente Holm Mejdell

Ingeborg Midttømme

Anne Cathrine Holm Furuheim (ansattevalgt)

Espen A. Haavardsholm (ansattevalgt)

Vara ansatterepresentanter

Abdallah Abudayya
(
personlig vara for Anne Cathrine Holm Furuheim)

Trond Munkejord
(personlig vara for Espen A. Haavardsholm)

Fra administrasjon møter

Organisasjonsnummer for Det norske Diakonhjem er 971 529 652