Fra venstre: Tord Kjesbu, Vibeke Hammer Madsen, Kristin Bødtker Walstad, Rune Selmar, Paul Erik Wirgenes, Tormod Solberg og Signe Myklebust. Atle Sommerfeldt og Bente Holm Mejdell var ikke til stede da bildet ble tatt.

Hovedstyret

Hovedstyret er Diakonhjemmets (Det norske Diakonhjems) øverste organ.

Styret har følgende medlemmer:


Paul Erik Wirgenes (styreleder)


Vibeke Hammer Madsen (nestleder)


Kristin Bødtker Walstad


Rune Selmar


Signe Myklebust


Kari Jordheim (ansattevalgt)


Tord Kjesbu (ansattevalgt)

Atle Wilhelm Sommerfeldt (bilde kommer)

Bente Holm Mejdell (bilde kommer)

Vararepresentanter


Tormod Solberg (1. varamedlem)


Olav Fanuelsen (2. varamedlem)

  • Espen A. Haavardsholm (personlig vara for Tord Kjesbu)

Kontaktperson: Zeineb Alsabeehg, styresekretær