Hovedstyret ved Diakonhjemmet

Hovedstyret

Hovedstyret er Diakonhjemmets (Det norske Diakonhjems) øverste organ.

Styret har følgende medlemmer

 • Paul Erik Wirgenes (styreleder)
 • Vibeke Hammer Madsen (nestleder)
 • Atle Wilhelm Sommerfeldt
 • Bente Holm Mejdell
 • Kristin Bødtker Walstad
 • Rune Selmar
 • Signe Myklebust
 • Kari Jordheim (ansattevalgt)
 • Tord Kjesbu (ansattevalgt)

Vararepresentanter

 • Tormod Solberg (1. varamedlem)
 • Olav Fanuelsen (2. varamedlem)
 • Olaug E. Vibe (personlig vara for Kari Jordheim)
 • Espen A. Haavardsholm (personlig vara for Tord Kjesbu)

Kontaktperson: Zeineb Alsabeehg, styresekretær