Styret for Diakonhjemmet Omsorg AS

Diakonhjemmet Omsorg driver Ammerudlunden, Nordberghjemmet og Sagenehjemmet sykehjem, Diakonhjemmet Omsorg hjemmetjenester, Diakonhjemmets barnehager og samtalesenteret Dialog.

Diakonhjemmet Omsorg AS er en del av Diakonhjemmets strategiske satsing, og virksomhetene ble slått sammen til ett ideelt aksjeselskap 1. januar 2020.

Styrets medlemmer

Styreleder Ingunn Moser

Nestleder Inge T. Mæstad

Styremedlem Runar Nygård

Styremedlem Greetje Refvem

Styremedlem Guri Ingvaldsen

Styremedlem Siv Bonde

Styremedlem
Ansattvalgt

Styremedlem Elisabeth Abel
Ansattvalgt

Styremedlem Hannah Brun
Ansattvalgt

Varamedlem Torhild Bjerkreim

Hele styret for DIakonhjemmet OmsorgHele styret for DIakonhjemmet Omsorg

Administrasjon