Styret for Diakonhjemmet Omsorg AS

Diakonhjemmet Omsorg driver Ammerudlunden, Nordberghjemmet og Sagenehjemmet sykehjem, Diakonhjemmet Omsorg hjemmetjenester, Diakonhjemmets barnehager, Steg Norge barnevern og samtalesenteret Dialog.

Diakonhjemmet Omsorg AS er en del av Diakonhjemmets strategiske satsing, og virksomhetene ble slått sammen til ett ideelt aksjeselskap 1. januar 2020.

Styrets medlemmer

Styreleder Ingunn Moser

Nestleder Inge T. Mæstad

Styremedlem Runar Nygård

Styremedlem Greetje Refvem

Styremedlem Guri Ingvaldsen

Styremedlem Siv Bonde

Styremedlem Thomas Bernhard Thiis-Evensen (ansattevalgt)

Styremedlem Sally Njie
(ansattevalgt)

Styremedlem Wenche Stensvold (ansattevalgt)

Varamedlem Torhild Bjerkreim

Vararepresentanter for Sally Njie og Wenche Stensvold

  • 1. vara Hannah Brun
  • 2. vara Eli Loven

Vararepresentant for Thomas Bernhard Thiis-Evensen

  • 1. vara Gro Bente Rossavik

Administrasjon