Sykehusaptoteket har samme inngang som poliklinikkene ved Diakonhjemmet Sykehus

Om apoteket

Diakonhjemmet Sykehusapotek er en nyskapende kompetansevirksomhet, spesielt innenfor klinisk farmasi og klinisk kommunikasjon. Personalet er høyt kvalifisert helsepersonell og utgjør totalt 23 årsverk.

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS er heleid av Det norske Diakonhjem, Diakonhjemmet Sykehus er apotekets hovedsamarbeidspartner.

Ledelse

Sykehusapoteket ledes av apoteker Ragnhild Holtskog som har det overordnede faglige og administrative ansvaret. Styrets leder er Ingunn Moser. Se resten av styret.

Diakonhjemmet Sykehus

Vi bygger vår virksomhet rundt Diakonhjemmet Sykehus pasienter, institusjoner og andre mennesker i vårt nærområde.

Kompetanse på revmatiske lidelser

Kliniske farmasøyter deltar i tverrfaglig samarbeid på sykehusets ulike poster. Lang klinisk erfaring har gitt oss spesiell ekspertise på veiledning, service og informasjon til mennesker med revmatiske lidelser. Diakonhjemmet Sykehusapotek er blant de ledende i landet på dette området.

Avdelinger ved Diakonhjemmet Sykehusapotek

Årsrapport

Send e-post til diakonhjemmet@sykehusapotekene.no, for å få tilsendt årsrapporten.

Arbeidstid

Sykehusapoteket har arbeidstid fra kl. 08.00–16.00 på hverdager og stengt lørdag og søndag.

Personvernerklæring

Diakonhjemmet Sykehusapoteks personvernerklæring for brukere av Diakonhjemmet Sykehusapotek.

Diakonhjemmet Sykehusapotek

E-post: diakonhjemmet@sykehusapotekene.no

Telefon: +47 22 45 15 80

Telefon: FAKS + 47 22 45 17 69

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden