Kirsten K. Viktil

E-post

Kirsten.Viktil@diakonsyk.no

Tittel

Avdelingsleder forskning og utvikling

Telefon

+47 22 45 15 82

Adresse

Reidar Kobros vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Sykehusapotek

Avdeling for forskning og utvikling