Anett Bjørhovde

E-post

anett.bjorhovde@diakonsyk.no

Tittel

sykehusapoteker og leder for Diakonhjemmet Sykehusaptek

Telefon

+47 22 45 15 81

Mobiltelefon

+47 901 78 339

Adresse

Reidar Kobros vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Sykehusapotek