Publikumsekspedisjonen ved Diakonhjemmet Sykehusapotek

Styret for Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Styrets medlemmer

  • Ingunn Moser – styreleder
  • Ståle Søbye – nestleder
  • Anne Wenche Lindboe
  • Pia Braathen Schønfeldt
  • Gunn Fredriksen
  • Marianne Winther Munkerud – ansattvalgt
  • Hilde Berner Hammer – vara
  • Hilde Sofie Hamre – brukerrepresentant

Ragnhild Holtskog – styresekretær