Kurstilbud

Legemiddelkurs ved Diakonhjemmet

Diakonhjemmet Sykehusaptek tilbyr kurs og undervisning på alle nivå for helsepersonell og andre som har anledning til å dele ut medisiner. I tillegg til våre faste kurs tilbyr vi spesialtilpassede kurs og har mulighet til å komme til din arbeidsplass.

Velg type

Alle Farmasøyt Helsefagarbeider Lege Sykepleier Vernepleier Miljøarbeider For andre Pleieassistent

Legemiddelhåndtering grunnkurs 12 timer

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Helsefagarbeider For andre Miljøarbeider Pleieassistent

Legemiddelhåndtering i barnehage og AKS/SFO

Er du usikker på legemiddelhåndteringen i din barnehage eller skole? Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs i legemiddellære.

For andre

Legemiddelhåndtering i boliger og dagsentre

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Helsefagarbeider For andre Pleieassistent Miljøarbeider

Legemiddelkurs for sykepleiere

Kurset tar for seg problemstillinger sykepleiere opplever i møte med pasienter, både med hensyn til praktisk håndtering av legemidler og sykepleiefaglig oppfølging av legemiddelbehandlingen.

Sykepleier Vernepleier

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering

Skreddersydde kurs for ditt arbeidssted. Gir grunnlag for fornyet fullmakt til ansatte som tidligere har fullført legemiddelkurs.

Helsefagarbeider For andre Pleieassistent Miljøarbeider
OM KURSARRANGØR

Kursansvarlig er seksjon for farmasøytisk rådgivning ved Diakonhjemmet Sykehusapotek. I tillegg til informasjon og kursvirksomhet har seksjonen evaluering og tilsyn av legemiddelhåndteringen og legemiddelgjennomgang i tverrfaglige team. Arbeidet utføres ved Diakonhjemmet Sykehus, i den kommunale helsetjenesten, og ved private virksomheter. Enkeltoppdrag gjøres på forespørsel. Diakonhjemmet Sykehusapotek er en nyskapende kompetansevirksomhet, spesielt innenfor klinisk farmasi og klinisk kommunikasjon. Personalet er høyt kvalifisert helsepersonell og utgjør totalt 23 årsverk.

 

Diakonhjemmet Sykehusapotek

E-post: diakonhjemmet@sykehusapotekene.no

Telefon: +4722451580

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobrosvei 5, Oslo

Kart:
23. august 2017 (16.30)

Boklansering: Klinisk farmasi – en lærebok

Atrium sør, Diakonhjemmet, Diakonveien 14

For første gang gis det ut en lærebok i klinisk farmasi på norsk beregnet på farmasistudenter og andre som skal jobbe i feltet. Velkommen til boklansering. Arrangementet er åpen for alle.

26. september 2017 (09.00)

Medikalisering

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, Oslo

En pille for alt som er ille? Diakonhjemmet Sykehusapotek inviterer til fagseminar om ulike perspektiver på medikalisering. Helse har blitt den nye verdien i dagens samfunn. Flere og flere sider ved menneskelivet diagnostiseres.

Diakonhjemmet Sykehusapotek
Alle arrangementer