Kurstilbud

Legemiddelkurs ved Diakonhjemmet

Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs og undervisning på alle nivå for helsepersonell og andre som har anledning til å dele ut medisiner. I tillegg til våre faste kurs tilbyr vi spesialtilpassede kurs og har mulighet til å komme til din arbeidsplass.

Velg type

Alle Farmasøyt Helsefagarbeider Lege Sykepleier Vernepleier Miljøarbeider For andre Pleieassistent

Legemiddelhåndtering grunnkurs 12 timer

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Helsefagarbeider For andre Miljøarbeider Pleieassistent

Legemiddelhåndtering i barnehage og AKS/SFO

Er du usikker på legemiddelhåndteringen i din barnehage eller skole? Diakonhjemmet Sykehusapotek tilbyr kurs i legemiddellære.

For andre

Legemiddelhåndtering i boliger og dagsentre

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Helsefagarbeider For andre Pleieassistent Miljøarbeider

Legemiddelkurs for sykepleiere

Kurset tar for seg problemstillinger sykepleiere opplever i møte med pasienter, både med hensyn til praktisk håndtering av legemidler og sykepleiefaglig oppfølging av legemiddelbehandlingen.

Sykepleier Vernepleier

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering

Skreddersydde kurs for ditt arbeidssted. Gir grunnlag for fornyet fullmakt til ansatte som tidligere har fullført legemiddelkurs.

Helsefagarbeider For andre Pleieassistent Miljøarbeider

Diakonhjemmet Sykehusapotek

E-post: dh@sykehusapotekene.no

Telefon: +47 22 45 15 80

Telefon: FAKS + 47 22 45 17 69

Apoteket er åpent mandag til fredag 09.00 –16.00 (08.00–16.00 helsepersonell) og ligger lett tilgjengelig ved sykehusets poliklinikker.

Besøksadresse: Reidar Kobros vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden

Forskning, utvikling og tjenester

Avdelingen består av seksjon for klinisk farmasi og seksjon for farmasøytisk rådgivning. Den har ansvar for forskning, utvikling og tjenester ved sykehusapoteket.

Gå til siden