Adm. direktør ved Diakonhjemmet var blant de mange som takket Liv Wergeland Sørbye for 43 års innsats på Diakonhjemmet.

Adm. direktør ved Diakonhjemmet var blant de mange som takket Liv Wergeland Sørbye for 43 års innsats på Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet takker for 43 års innsats!

Etter 43 år på Diakonhjemmet, gir professor emeritus Liv Wergeland Sørbye seg i arbeidslivet. Hun har vært en viktig bidragsyter innen sykepleieutdanning og helseforskning i flere tiår, og med både VID og Diakonhjemmet Omsorg som arbeidsplass.

Wergeland Sørbye innehar titlene sykepleier, cand.philol., ph.d. og professor emerita ved VID vitenskapelige høgskole og har gjennom sin yrkeskarriere vært knyttet til forskning i Diakonhjemmet Omsorg.

-Liv Wergeland Sørbye har vært en foregangskvinne for forskning i spesialisthelse og siden også kommunehelsetjenestene, og satte temaer som døden og ernæring i institusjoner så vel som hjemme på agendaen. Først i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og siden ved Diakonhjemmet Omsorg, sier Ingunn Moser adm.dir. og forstander ved Stiftelsen Diakonhjemmet.

Omsorg for dødende

--Alle kan snakke om helse, men for få kan snakke om døden, sa Liv Wergeland Sørbye i en samtale på scenen under Olavsfest i 2018.

Hun var tidlig ute med forskning på døden i sykehus og siden døden i sykehjem. Inngangen til forskningen var litt tilfeldig. Hennes mann, som svar turnuslege på Diakonhjemmet sykehus, foreslo at hun kunne arbeide som forskningsassistent for professor i medisin Peter Hjort på 1970-tallet og samle inn data for hans forskningsprosjekt om omsorg for døende. Wergeland Sørbye har studert og forsket på dette med omsorg for døende i lang tid, og hun ble tidlig del av et internasjonalt forskningsnettverk. Kunnskapen om temaet omsorg for dødende har hun blant annet formidlet i skriftlige bidrag og i intervjuer på scener og på TV.

Hun har også markert seg i fagområdene som har handlet om ernæring hos eldre, både i sykehus, kommunehelse og sykehjem og hjemme. Et annet område Wergeland Sørbye har arbeidet mye med er etikk og hun har vært aktiv i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i mange år.

Det er ikke bare innen akademia Wergeland Sørbye har aktiv. Hun tok også med seg sin kompetanse ut i samfunnet som lokalpolitiker for Kristelig Folkeparti i Bærum.

Fant forskningstalenter

Det er ikke bare egen karriere Wergeland Sørbye har involvert seg i. Hun har også hjulpet frem nye forskningstalenter og etablert forskergrupper. Fra flere hold blant nevnes ofte hennes gode evne til å inkludere alle i sitt arbeid, både forskere og dem som er brukere av forskningen som ble begått.

-Jeg har kjent Liv siden jeg begynte på Diakonhjemmets Sykepleierhøgskole, som det den gang het, i 1997. Noe av det jeg huske best var måten hun involverte oss som var helt nye i både fag – og forskningssamarbeid. Og jeg vil si at hennes engasjement for eldreomsorgen har hatt mye å si for mitt arbeid som sykepleielærer og senere førsteamanuensis, forteller Benedicte Sørensen Strøm som er fagdirektør ved Diakonhjemmet Omsorg.

Takket av med markering

Liv Wergeland Sørbye ble i midten av juni ble takket av med en markering i Diakonhjemmet Omsorg.

- Det har vært en ære å ha Liv som kollega i Diakonhjemmet Omsorg de siste 2 årene, og vi vil takke henne for hennes bidrag når det gjelder undervisning om ernæring og karlegging av sykehjemmenes dokumentasjon ved livets sluttfase. Det siste er et viktig arbeid vi vil ta med oss videre i forhold til ett av våre satsningsområder som nettopp er Omsorg ved livets slutt, sier Benedicte Sørensen Strøm.