Ansatte

Asgeir Frankmo

Daglig leder Diakonhjemmet Omsorg Steg/Dialog
Asgeir.Frankmo@Diakonhjemmet.no

Tommy Thompson

Spesialrådgiver FoU, og stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole
Tommy.Thompson@diakonhjemmet.no