Mål for heltidskulturprosjektet er bedre kvalitet for den enkelte bruker

Heltidskultur

Som et ledd i strategiske satsing på helsetjenester, velferdsteknologi og innovasjon, setter Diakonhjemmet Omsorg et økt fokus på heltidskultur i sine virksomheter. Gjennom strukturert og målrettet prosjektarbeid skal organisasjonens ansatte, ledelse og tillitsvalgte jobbe tett sammen i prosesser for å øke forståelsen for behovet for flere heltidsstillinger. Målet er at dette skal lede fram til fremtidsrettede kompetansebaserte bemanningsplaner og økt omfang av heltidsstillinger.

Bakgrunn

De virksomheter som er inkludert i prosjektet er sykehjemmene, med overføring til også andre virksomheter som barnehagene og Omsorg Pluss. Prosjektet vil i oppstartsfasen kartlegge en del indikatorer som skal monitoreres utover i prosjektet for å kartlegge om det skjer endringer i bruken av fulltidsstillinger som følge av prosjektarbeidet.

Målsetning

Hovemålet er bedre kvalitet for den enkelte brukeren ved å ha færre hender rundt den enkelte.

Organisering

Prosjektet planlegges over tre år før innfasing i drift. Dette som et erfaringsgrunnlag som skal leve videre og implementeres i alle virksomheter, med et ytterligere kulturarbeid over 1-2 år etter avslutningen av selve prosjektet. Dette for å sikre at heltidskultur blir en strategisk satsning for fremtiden i selvskapet.

Tidsperiode
01.01.2024 – 31.12.2025

Prosjektleder
Hanne Fosser

Finansiering
NAV

Andre ressurser