Konferanse: Fellesskap i forskjellighet – hvordan ta ulikheter på alvor?

19. april 2023, 09.00–15.00 (Legg til i kalender)

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, 0370 Oslo

Diakoniens dag 19. april 2023, Fellesskap i forskjellighet - hvordan ta ulikhet på alvor

Mangfold er en realitet i vårt samfunn. Vi er forskjellige aldersgrupper, identiteter, hudfarger, holdninger, bakgrunner, livshistorier og forutsetninger. Alt dette påvirker hva vi får tilgang til, og hvordan vi blir møtt i hverdagen. Mangfoldet beriker våre liv og våre virksomheter.

Med mangfold oppstår også utfordringer. Noen opplever at andres rettigheter teller mer enn andres. Andre opplever at deres rettigheter ikke blir tatt på alvor. Hva kan gjøres for å skape inkluderende fellesskap i mangfoldet? Hvordan skape møteplasser som virker som motvekt mot en økende polarisering? Hvilke initiativer fra helse- og velferdstjenestene, kirken og sivilsamfunnet, kan inspirere til mer samhold?

Opptak fra dagen

Neste Diakoniens dag er 24. april 2024

Program 19. april

Tid Innhold
08.00

Frokost

09.00

Velkommen

Ingunn Moser, adm.dir./forstander Diakonhjemmet

Konferansierer er Ragnhild Narvestad Hungnes, diakon i Ris menighet og Diakonhjemmet omsorg og Manuela Ramin-Osmundsen, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Stiftelsen Diakonhjemmet

09.05

Åpningsinnlegg

Samra Akhtar, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

09.20

Mellom integrering og ekskludering – refleksjon rundt implementering av FN konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

Inger Marie Lid, professor, fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole

Norge ratifiserte FN konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013 og arbeider nå med inkorporering av konvensjonen i norsk lov. CRPD fastsetter prinsipper som forutsetter at personer med funksjonshemming skal være likestilte medborgere og delta, bidra, tilhøre omgivelser og ha tilgang til tjenester som samme måte som alle. Inger Marie Lid vil reflektere over grunnleggende rettigheter og plikter samt konkrete muligheter som ligger i konvensjonen og dens praktiske implementering i diakoni.

09.45

En kommunal virksomhet tar kreative grep

Kari Dehli Halvorsen, Virksomhetsleder på Knutepunkt Strømsø, Drammen kommune

Knutepunkt Strømsø er en kommunal virksomhet i Drammen som piloterer tverrfaglige tjenester under en ledelse, samt tjenesteinnovasjon i utformingen av disse. Tjenestene er primært rettet mot barn, unge og familier. Strømsø preges av store levekårsutfordringer. Virksomheten arbeider med etablering og drift av møteplasser og nærmiljøtiltak i tett samarbeid med innbyggere, næringsliv, foreninger og lag i bydelen.

10.10

Tålmodig og utålmodig - fra aktivisme til mangfoldsarbeid i diakonal virksomhet

Anita Rathore, rådgiver mangfold og inkludering Kirkens Bymisjon

10.25

Hvor stort kan mangfoldet være? Hvem blir tapere? Hvor er lyspunktene?

Olav Lægdene, virksomhetsleder, Bymisjonssenteret
Eivind Oftebro, prest i Avdeling Tøyenkirken, Bymisjonssenteret

Bymisjonssenteret møter i det daglige ulike mennesker og vil bruke to eksempler som illustrerer hvilke arbeidsformer som skaper gode fellesskapsarenaer. «Kro» har i det siste tatt imot fattige som kommer fra ulike hjørner av Europa, også Norge. Det «daglige kirkelige arbeidet» preges av en mangfoldig gjestegruppe med tilknytning til ulik konfesjon og religion. Etablerte praksis måtte vike. Lægdene og Oftebro vil vise noen av grepene de har gjort for å skape økt mangfold.

10.50

Pause

11.10

Å knytte mangfold til verdiskaping – Hvorfor representasjon alene ikke er nok!

Manav Rihel Kumar, daglig leder i Diversity Index og medeier av Seema

Mange ledere har inntrykk av at mer mangfold automatisk fører til økt verdiskaping. Sammenhengen er ikke så enkel, men potensialet ligger helt klart der. Manav gir dere innsikt som får dere til å tenke annerledes rundt mangfold, og gir dere nyttige verktøy for å jobbe systematisk og målrettet for å utløse potensialet.

11.40

Panelsamtaler: Hvordan ta ulikheter på alvor: hverdagen på sykehus og i utdanningen 

Medvirkende

  • Elisabeth Aaberge, fagsjef HMS/kvalitetsrådgiver, klinikk for medisinsk service Diakonhjemmet Sykehus
  • Hege Linnestad, seniorrådgiver, arbeidet med mangfold, likeverd og migrasjon, Ahus og leder for Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse
  • Jasin Shakari, seksjonsleder for kafeteriaen/kiosken på Diakonhjemmet Sykehus
  • Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova
  • Inger Marie Lid, professor, fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole
  • Ingrid Eid Jacobsen, student VID vitenskapelige høgskole

Samtalen ledes av Ragnhild Narvestad Hungnes, Diakon i Ris menighet og Diakonhjemmet omsorg

12.15

Lunsj

13.00

Troen som beveger

Jarl Torgeir Bøhler, sykehusprest Diakonhjemmet sykehus
Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark
Ragnhild Narvestad Hungnes, diakon i Ris menighet og Diakonhjemmet Omsorg
Marco Kanehl, prest for døve og døvblinde, Stiftelsen Signo

13.25

Antirasisme i hverdagen er et språk for fellesskapet

Samtale med Yohan Shanmugaratnam

Shanmugaratnam er forfatter av bøkene Vi puster fortsatt, Bruddet og Hjertet i to og journalist i Klassekampen

13.55

Pause

14.00

Parallelle workshops

  1. Og ingen sto igjen og hang - Mangfold og inkludering i utdanningssektoren Atrium Sør
  2. Hvordan kan menigheter og diakoner delta i integrering av nyankomne flyktninger? Galleri Nord
  3. HELT MED – Mangfold og muligheter – ansettelse av ressurspersoner med utviklingshemming og lærevansker Atrium Nord

Workshopene går parallelt og du kan bare delta på en workshop. Kaffe/te m.m. er i rommene.
Les presentasjon av tema, workshopledere og rom

14.45

Tilbake til Atriet

14.50

Inkludering og segregering – Hvem har definisjonsmakten?

Hege Farnes Hildrum, Generalsekretær Signo

Med bakgrunn fra Signos erfaringer med velferdstjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede reflekterer Hege rundt hvorvidt det vi kaller integrering alltid faktisk integrerer. For stiftelsen Signo er diakoni ikke bare å stille spørsmålet «hva vil du at jeg skal gjøre for deg», men også å gjøre det på tegnspråk – i visshet om at relasjoner mellom mennesker forutsetter at man både forstår og kan gjøre seg forstått.

15.00

Slutt

Andre foredragsholdere

Ingunn Moser

Ingunn Moser

Ingunn Moser er administrerende direktør og forstander ved Stiftelsen Diakonhjemmet siden august 2019. Hun er medforfatter av boken Nestekjærlighet på anbud - Diakonale virksomheters identitet i moderne velferdssamfunn publisert i 2022.

Eivind Oftebro

Eivind Oftebro

Eivind Oftebro er prest i Kirkens bymisjon. Han har bakgrunn som sokneprest i Den norske kirke, og erfaring fra Bymisjonens arbeid på rusfeltet. Siden 2019 har han jobbet med diakoni og kirke med base ved Bymisjonssenteret på Tøyen i Oslo.

Olav Lægdene

Olav Lægdene

Olav Lægdene har jobbet som diakon i Torshov kirke i 10 år, deretter vært leder for Nadheim i 13 år, et prostitusjonstiltak i regi av Kirkens Bymisjon. Han har vært leder for Bymisjonssenteret i drøye 2 år.

Hege Farnes Hildrum

Hege Farnes Hildrum

Hege Farnes Hildrum er generalsekretær i stiftelsen Signo, en ideell og diakonal stiftelse som tilbyr velferdstjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede. Hun er utdannet jurist, med lang ledererfaring fra Oslo kommune og NAV. Hun har et bredt interessefelt innenfor blant annet ledelse, strategi, bærekraft og arbeidsmarked.

Hege Linnestad

Hege Linnestad

Hege Linnestad har jobbet i spesialisthelsetjenesten siden 2007 og er nå seniorrådgiver på Ahus med fagansvar for fagfeltet mangfold, likeverd og migrasjonshelse. Hun ledet Seksjon for likeverdig helsetjeneste på Oslo universitetssykehus i perioden 2009-2018 og er også leder av Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse.  

Elisabeth Aaberge

Elisabeth Aaberge

Elisabeth Aaberge er fagsjef HMS ved Diakonhjemmet sykehus. Hun har ledet arbeidet med policy og en toårig handlingsplan for mangfold og likestilling vedtatt i sykehusstyremøte i oktober 2022.

Jasin Shakari

Jasin Shakari

Jasin Shakari, seksjonsleder for kafeteriaen/kiosken på Diakonhjemmet sykehus siden juli 2021. Han har bred erfaring innen servicebransjen bl a butikk, mat og kiosk. Han har også deltatt i arbeidet for likestilling til mangfold på sykehuset.

Gry Ulvedalen

Gry Ulvedalen

Gry Ulvedalen er i dag rektor for nyetablerte Fagskolen Diakonova som skal ta imot sine første studenter høsten 2023. Gry er sykepleier, pedagog og leder. Hun har 35 års erfaring fra sykehus og høyere yrkesfaglig utdanning hvor hun har arbeidet med pedagogiske prosesser, utdanningsledelse, administrasjon og utviklingsledelse.

Ragnhild Narvestad Hungnes

Ragnhild Narvestad Hungnes

Ragnhild Narvestad Hungnes er diakon i Ris menighet og Diakonhjemmet omsorg. Hun har tidligere jobbet i ulike menigheter i Bærum. Selv har hun engasjert seg i mangfoldsarbeid, særlig knyttet til kirkens møte med LHBT+personer og rasisme. 

Manuela Ramin-Osmundsen

Manuela Ramin-Osmundsen

Manuela Ramin-Osmundsen leder for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Stiftelsen Diakonhjemmet. I ulike posisjoner og organisasjoner har hun tidligere arbeidet med blant annet likestilling, antidiskriminering, innvandrernes deltakelse i arbeidslivet og minoritetshelse.

Kart

Publisert 19. januar 2023, oppdatert 19. april 2023

Med konferansen «Diakoniens dag» markerer Stiftelsen Diakonhjemmet hvert år grunnleggelsesdagen for Diakonhjemmet. 

Foredragsholdere

Samra Akhtar

Samra Akhtar (Ap) er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og kommer fra Oslo. Akhtar har lang erfaring fra fagbevegelsen med arbeidslivspolitikk og arbeidsplassen som integreringsarena. Hun har en viktig rolle i regjeringens arbeid med å skape et mer inkluderende arbeidsliv. 

Yohan Shanmugaratnam

Yohan Shanmugaratnam er journalist og forfatter. Hans første bok Vi puster fortsatt (Forlaget Manifest), om rasisme og røtter, ble kåret av Aftenposten til en av årets beste bøker i 2020. Han vant Bokhandelens sakprosapris 2021 for sin andre bok, Bruddet; Byen som ville ha Brexit. Høsten 2022 kom Shanmugaratnam med den kritikerroste boka Hjerte i to: Seks måneder med Karpe om rapgruppa Karpe. Han jobber til daglig i Klassekampen.
Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles

Inger Marie Lid

Inger Marie Lid er teolog, PhD og professor i folkehelse og rehabilitering, tilknyttet masterutdanning i Medborgerskap og samhandling og Senter for Diakoni og profesjonell praksis ved VID. Lid har i mange år forsket og publisert innen medborgerskap og menneskerettigheter, universell utforming, funksjonshemmingsforskning og, diakoni og etikk. 

Manav Rihel Kumar

Manav Rihel Kumar er daglig leder i Diversity Index, et selskap som måler virksomheters evne til å skape inkludering i mangfoldet blant ansatte og bruke det til verdiskaping. Han har bakgrunn fra virksomhetsstyring og lederutvikling i Forsvaret, og har tidligere jobbet som sjef for kundesenteret til OneCall og MyCall, og ledet IT porteføljen til Telia Consumer. Manav er medeier av Seema, Norges fremste kompetansemiljø på mangfoldsledelse.

Kari Dehli Halvorsen

Kari Dehli Halvorsen er klinisk sosionom med master i psykisk helse/familieterapeut. Hun har i mange år jobbet som behandler og hatt ulike lederroller i BUP og barnevern. På Strømsø leder hun 58 ansatte som leverer tjenester i 2 bydeler med til sammen 21.700 innbyggere. 

Anita Rathore

Anita Rathore er rådgiver i mangfold og inkludering i Kirkes Bymisjon. Hun har lang erfaring med arbeid knyttet til diskriminering, utforming av offentlige tjenester til et mangfoldig samfunn og økt deltakelse ved minoriteter på ulike samfunnsarenaer. Blant annet som nestleder i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), som arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av etnisitet.

Se flere foredragsholdere og bidragsytere