Grønn diakoni – Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen?

24. april 2024, 09.00–15.00 (Legg til i kalender)

Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, 0370 Oslo

Diakoniens dag 2024
Diakoniens dag 24. april 2024. Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen

Ekstremvær, varmerekorder og vannmangel. Klimakrisen har kommet oss alle nærmere inn på livet. Kirkenes verdensråd lanserte for 10 år siden begrepet «økorettferdighet» som fokuserer på grunnleggende menneskerettigheter til dem som er mest truet av klimaendringene.

Og i Europa styrker nå Eurodiaconia (paraplyorganisasjonen for diakonale aktører) arbeidet for å få til en Social Green Deal som vil sikre sosial rettferdighet sammen med miljøtiltak.

Når kamp for rettferdighet og vern om skaperverket er rettesnor for diakonalt arbeid, må vi spørre:

  • Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen i vårt daglige arbeid?
  • Hvordan kan vi gi helse-, omsorgs- og velferdstjenester som ikke belaster miljøet? 
  • Har vi planer for å kutte egne klimautslipp?
  • Hvordan kan vi endre livsførsel og samtidig øke livskvalitet?
  • Fremmer synet på mennesket som forvalter av skaperverket, et bærekraftig miljø?

Gjennom foredrag og samtaler vil vi få utvidet våre tanker, perspektiver og oppfatninger fra gode eksempler og ferske initiativ som belyser temaet «grønn diakoni». I lunsjpausen inviterer vi til en liten pilegrimsvandring i vår flotte og grønne tomt på Diakonhjemmet.

Konferansen er gratis og åpen for alle. Har du ikke anledning til å reise til Oslo kan du følge foredragene før lunsj digitalt. Det er obligatorisk påmelding.

Program 24. april

Tid Innhold
08.00

Frokost

Studentkafeen, Diakonveien 14. Selve programmet starter kl. 09.00 i Auditoriet i Diakonveien 18

09.00

Ansvaret for vårt fotavtrykk

Åpning ved Ingunn Moser, adm.dir./forstander, Stiftelsen Diakonhjemmet

Konferansier og moderator for dagen er artist, skribent og programleder Asta Busingye Lydersen.

09.10

Mennesket i skaperverket. Refleksjoner rundt en etikk for bærekraft

Tenk sammen med oss om vårt forhold til skaperverket og hvordan vi kan utvikle etikk som fremmer bærekraft. Bli med å reflektere over våre handlinger og vårt ansvar for en større helhet, med mål om å skape en mer bærekraftig fremtid for oss selv og kommende generasjoner.

Innleder Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi, MF vitenskapelige høgskole, i samtale med Knut Ivar Bjørlykhaug, førsteamanuensis ved fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole; Edel Gervin, diakon, Bragernes menighet i Drammen; Kjersti Jåvold Landmark, prest i Den norske kirke, og kapellan i Ris menighet i Oslo.

10.20

Pause

10.40

Hvordan går miljøkamp og sosial rettferdighet sammen i vårt daglige arbeid - internasjonalt, nasjonalt og lokalt?

Innleggene og samtalen vil belyse viktigheten av å forstå forholdet mellom miljøutfordringer og sosial rettferdighet for å skape en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Vi vil utforske hvordan disse to nøkkelaspektene smelter sammen i våre daglige oppgaver og forpliktelser. Gjennom et internasjonalt, nasjonalt og lokalt perspektiv skal vi undersøke hvordan vi kan integrere miljøbevaring og sosial rettferdighet. Innledere er:

Innledere Heather Roy, Secretary General, Eurodiaconia; Kjersti Grosvold Maudal, Høyskolelektor ved fakultet for sosialvitenskap, VID vitenskapelige høgskole; og Tale Hungnes, Utenlandssjef, Caritas Norge.

Innledning og samtale vil være på engelsk

11.45

Pilegrimsvandring på Diakonhjemmet og lunsj

Mennesker har gått pilegrimsvandringer i flere hundre år. En pilegrim gjør et oppbrudd med det vante. I moderne tid kan vi bryte opp fra forbruksmønstrene og politikken som skader jorda. La oss sammen inspireres av denne tradisjonen gjennom små pilegrimsvandringer på Diakonhjemmets område. Vi vandrer i solidaritet med mennesker som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt.

Vandringen ledes av Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark; Hanne Louise Salvesen, generalsekretær, Det Norske Diakonforbund; Jarl Bøhler, sykehusprest, Diakonhjemmet sykehus; og Elisabeth Nilsen Aas, studentdiakon, VID vitenskapelige høgskole.

Vandringen starter i Atriet, Diakonveien 14

12.50

Panelsamtale: Klimaendringer og klimatiltak rammer ulikt: refleksjoner og generasjonsperspektiv

Vi vet det. Klimaendringer og klimatiltak rammer ulikt. I samtalen med ungdomsledere fra organisasjoner og kirke setter vi søkelyset på generasjonsperspektivet og spør: Hvordan kan vi skape et balansert samspill mellom miljøhensyn og sosiale rettferdighetsaspekter?

Medvirkende: Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender; Astrid Hoem, leder, AUF, og Maria Timmann Mjaaland fra KFUK-KFUM-Global.

Leder for samtalen: Tale Hungnes, Utenlandssjef, Caritas Norge

13.40

Pause

13.45

Parallelle workshops

Temaet «grønn diakoni» står sentralt i våre 4 workshops. Du får mulighet til å engasjere deg, høre om konkrete tiltak og dele din egen erfaring. Workshopene går parallelt og du kan delta på én workshop.

  1. Dyrking som diakonal metode med Edel Merete Gervin, diakon, Bragenes menighet i Drammen

  2. Grønnere sammen – en klimafestival med Petter Tangaard Lomeland, diakon i Lund kirke i Kristiansand

  3. Å bite seg i halen – Hvordan påvirker menneskeskapte klimaendringer helsen vår? med Erik Sveberg Dietrichs er overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo og Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet. Han er medlem av Akademiet for yngre forskere.

  4. Vandring for forandring med Øyvind Dåsvatn, seniorrådgiver, RVTS Sør, og Ole Hafell, diakon, Ung Sorg Vestfold

Les presentasjoner av alle workshopene, innledere og rom

14.45

De diakonale utfordringene vil bli grønnere fremover

Bård Mæland, rektor, VID vitenskapelige høgskole

15.00

Slutt

Flere innledere

Knut Ivar Bjørlykhaug

Knut Ivar Bjørlykhaug

Knut Ivar Bjørlykhaug har en doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk og er førsteamanuensis ved fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole. Han er fra Nordvest-Norge og har jobbet som sosionom i psykisk helsefeltet i mange år, klinisk og akademisk. Temaer sosial ulikhet i klimaendring, naturtap, helse og følelser i klimakrisens tid forfølger hans arbeider. Han har skrevet flere kapitler i boken «Grønt sosialt arbeid - grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis» som Fellesorganisasjon har tatt initiativ til og som har kommet ut i 2023.

Kjersti Jåvold Landmark

Kjersti Jåvold Landmark

Kjersti Jåvold Landmark har siden august 2023 vært prest i Den norske kirke, og kapellan i Ris menighet i Oslo. Hun har engasjert seg i Den norske kirkes demokratiske prosesser på ulike nivåer, gjennom Ungdommens kirkemøte og Ungdomsrådet i Oslo bispedømme, og som medlem av Oslo Bispedømmeråd og Kirkemøtet i Den norske kirke. Under teologistudiet skrev Landmark masteroppgave om klimarettferdig teologisk språk. Hun arbeider med rettferdighetsspørsmål blant annet gjennom verv som styremedlem i KFUK-KFUM Global.

Edel Gervin

Edel Gervin

Edel Merete Gervin er diakon i Bragernes menighet i Drammen. Hun har et sterkt engasjement for natur- og klimasituasjonen og jobber mye med grønn diakoni. I Bragernes menighet blir det invitert til grønnsaksdyrking, kjøkkenhagekurs, fikselaug, byttefester, klimamesse og skaperverkets dag, og menigheten deltar årlig i Klimafestivalen §112 og ØKOUKA.

Kjersti Marie Grosvold Maudal

Kjersti Marie Grosvold Maudal

Kjersti Grosvold Maudal er høyskolelektor ved fakultet for sosialvitenskap på VID vitenskapelige høgskole. Høsten 2023 holdt Maudal de første forelesningene om hvordan sosialarbeidere kan jobbe grønt ved VID vitenskapelige høgskole. Den samme perioden kom hun, sammen med kollega Knut Ivar Bjørlykhaug, med bidrag i en ny bok om hvordan helse- og sosialarbeidere kan inkludere klimaendringer, miljø og natur i sin arbeidshverdag: «Grønt sosialt arbeid - grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis». Grosvold Maudal bor på Svalbard.

Tale Hungnes

Tale Hungnes

Tale Hungnes er leder i et av verdens aller største humanitære nettverk som utenlandssjef i Caritas Norge. Hungnes er statsviter og har en master i internasjonale menneskerettigheter. Hun var tidligere leder av Changemaker, ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp. Hun har en faglig interesse for diakoni og den verdensvide kirkes sosiale oppdrag.

Hungnes vil også lede panelsamtalen.

Astrid Hoem

Astrid Hoem

Astrid Hoem er leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF) siden 2020. Hun har en bachelor i utviklingsstudier med fordypning i samfunnsgeografi og har i mange år markert klare standpunkter om blant annet klima og internasjonal solidaritet, også overfor moderpartiet. Dagsavisen rapporterte sist august en del av Hoems tale til de 1000 AUF-ungdommene på sommerleiren Utøya. Hun sa «Deres generasjon har arvet mange utfordringer som ingen av dere har bedt om, som vi ikke har noe annet valg enn å løse».

Anja Bakken Riise

Anja Bakken Riise

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender, en organisasjon i formidabel vekst. Hun har studert utviklingsstudier og tidligere jobbet som leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond og vært byrådssekretær for Oslos miljøbyråd. I 2021 ga Riise ut boka "Mitt klimaregnskap - et forsøk på å leve bærekraftig og løsningene vi trenger. Hun er utålmodig, ønsker en politikk som har støtte i befolkningen for å skape varige løsninger og tror at det er sakte arbeid som bærer frukter.

Maria Timmann Mjaaland

Maria Timmann Mjaaland

Maria Timmann Mjaaland er styremedlem og har vært medlem i politisk utvalg for klimarettferdighet i KFUK-KFUM Global. Gjennom KFUK-KFUM Global har hun vært på to av FNs klimatoppmøter (COP26 og COP27). Nylig ble hun valgt inn til å være LNUs nye ungdomsdelegat på klima, og skal representere alle barn og unge i Norge på FNs klimatoppmøte. Ellers studerer hun statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har også vært praktikant ved Den Norske ambassaden i Bern, Sveits.

Eilev Erikstein

Eilev Erikstein

Eilev Erikstein arbeider som prostidiakon i Vest- Telemark og har tatt sin utdanning i sykepleie på Diakonhjemmet. Siden pilegrimsveien til Røldal går gjennom Vest- Telemark er han opptatt av hvordan pilegrimsmotivet kan nyttes for bedre psykisk helse.

Hanne Louise Salvesen

Hanne Louise Salvesen

Hanne Louise Salvesen er generalsekretær i Det Norske Diakonforbund. Hun er utdannet diakon og har før hun tiltrådte som generalsekretær jobbet som menighets diakon i flere år. Hun har i tillegg jobbet i barnevern og psykiatri.

Jarl Bøhler

Jarl Bøhler

Jarl Bøhler er sykehusprest på Diakonhjemmet Sykehus, hvor han har vært siden 2011. Han har også bakgrunn som menighetsprest, studentprest og leder av Kirkens Bymisjon i Bodø og i Lillestrøm.

Elisabeth Nilsen Aas

Elisabeth Nilsen Aas

Elisabeth Nilsen Aas er studentdiakon på VID vitenskapelige høgskole. Hun er utdannet sykepleier og diakon ved VID vitenskapelige høgskole i 1990 og med master i diakoni fra 2012. Hun har jobbet som diakon i forskjellige menigheter, ved et bispedømmekontor som konsulent og vært med å bygge opp kirkelig utdanningssenter i nord. I tillegg har hun erfaring som kursleder for selvmordsforebyggende kurs i regi av VIVAT.

Asta Busingye Lydersen

Asta Busingye Lydersen

Asta Busingye Lydersen er artist, skribent og programleder.

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 20. desember 2023, oppdatert 24. april 2024

Innledere på Diakoniens dag

Ingunn Moser

«Vår tids største utfordring er bærekraft i vid forstand» står det i Diakonhjemmets strategiplan for 2020–2030. Ingunn Moser har, som administrerende direktør og forstander, et spesielt ansvar for at Diakonhjemmets mange virksomheter og aktiviteter sammen bidrar til å virkeliggjøre Diakonhjemmets strategi.

- En sivilsamfunnsaktør som oss må påse at vårt fotavtrykk forsterker både økologisk og sosial bærekraft. Videre ønsker vi å være en av flere lokomotiver som stimulerer andres arbeid for å skåne skaperverket, sier Moser.

Jan Olav Henriksen

Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelige høgskole. Han forsker og underviser i alle systematisk-teologiske disipliner. Hans nåværende forskning setter søkelys på ulike erfaringsdimensjoner og deres betydning for forholdet mellom Gud og mennesker, samt på religion fortolket ut fra en pragmatisk tilnærming. Sammen med filosofen Arne Johan Vetlesen publiserte Henriksen i 2022 en bok om «Etikk i klimakrisens tid» som han vil bygge på under konferansen.   

Heather Roy

Heather Roy har vært generalsekretær i Eurodiaconia (paraply organisasjon for diakonale organisasjoner i Europa) siden 2018. Hun er medlem av ulike ekspertgrupper i EU-kommisjonen og var president for Social Platform (den største europeiske plattformen for sosiale NGOer i Europa) fra 2013 – 2015. Hun har også lang erfaring fra grasrotarbeid for hjemløse og utdanning av jenter og unge kvinner i henholdsvis Skottland og Storbritannia. Hun kobler nå i sterkere grad miljøkampen til spørsmål knyttet til fattigdom, sosial urettferdighet, sosiale tjenester og fremtiden til det sosiale Europa. I november 2023 var Roy i Norge for å snakke med ledere av 19 diakonale organisasjoner om det samme temaet"

Bård Mæland

Bård Mæland har vært rektor på VID vitenskapelige høgskole siden 2020. I strategi for 2022-2024 tar høgskolen sikte på å styrke fokuset på FNs bærekraftsmål i studietilbudene, å være pådriver innenfor sosial bærekraft og en enda tydeligere stemme i den offentlige debatten.

VIDs portefølje av fagområder matcher omfattende samfunnsbehov innen helse, omsorg, velferd og kirke. VIDs verdigrunnlag og engasjement for mennesker lokalt og globalt ligger derfor veldig tett på muligheten til å bekjempe sosial ulikhet både nasjonalt og internasjonalt.

Med konferansen «Diakoniens dag» markerer Stiftelsen Diakonhjemmet hvert år grunnleggelsesdagen for Diakonhjemmet.