Diakoniens dag 2020 – om verdighet. AVLYST.

Verdighet – Diakoniens dag 2020 med blandt andre Thorvald Steen og Ingrid Olava

Foredrag med forfatteren Thorvald Steen, og konsert med låtskriveren og sangeren Ingrid Olava som formidler sterke personlige historier og fortellinger.

Påmelding

Diakoniens dag er et åpent arrangement. Det er gratis å delta og det serveres lunsj. For å kunne delta må du ha sendt oss en påmelding.

Om Diakoniens dag

Diakoniens dag er et fag- og inspirasjonsseminar, arrangert av stiftelsen Diakonhjemmet. Programmet er tilpasset deg som jobber i kirken, organisasjoner, diakonale institusjoner eller er med i frivillig diakonalt arbeid. I tillegg til det faglige programmet er det kulturelle innslag, ulike stands og tid til samtaler. Programmet oppdateres fortløpende.

Foredragsholdere

Thorvald Steen

Thorvald Steen

Thorvald Steen er forfatter og en kjent talsperson for ytringsfrihet og menneskerettigheter. I hans to siste romaner, Det hvite badehuset og Det siste fotografiet utforsker han litterært sitt liv med en arvelig muskelsykdom, og skam, fortielse og annerledeshet.

Steinar J. Olsen

Steinar J. Olsen

Steinar J. Olsen er eier og arbeidende styreleder i Stormberg AS. Olsen er en gründer som har drevet egen virksomhet siden han var 16 år gammel. Han har vært politisk aktiv i flere år og fremmet bærekraft og samfunnsansvar i næringslivet. I 2017 kåret Nordic Business Forum Steinar J. Olsen til Norges mest Responsible Leader.

Program 22. april

Tid Innhold
08.00

Frokost

Ferske rundstykker med pålegg, te og kaffe (frokosten ryddes bort 08.45)
Studentkafeen i Diakonveien 14

08.00

Registrering

Foajeen i Diakonveien 18

09.00

Åpning med kulturelt innslag

Ingrid Olava

09.10

Velkommen

Ingunn Moser, forstander/adm.dir.
Diakonhjemmet

09.20

Kan samfunnet ivareta alles verdighet?

Thorvald Steen, forfatter

10.10

Pause med frukt og kaffe/te

10.25

Kulturelt innslag

Ingrid Olava

10.30

Inkludering og mangfold

Steinar J. Olsen, eier og arbeidende styreleder i Stormberg AS

11.10

Vi forflytter oss

11.30

Gudstjeneste

Kapellet i Diakonveien 14.

12.15

Lunsj

Bruk også tiden til å besøke forskjellige stands i atriet
Atriet i Diakonveien 14 (spesialmat står i studentkafeen)

13.15

Seminarer

Du må velge et seminar:

1

Fornying av menighetsdiakonien – kvifor og korleis
Signe Myklebust, integreringsdiakon i Drammen

Det diakonale arbeidet fornyer seg i takt med tiden, og utnytter potensialet som ligger i samarbeid. Signe viser eksempler på menighetsdiakoni, integreringsarbeid og ungdom/psykisk helse sett i sammenheng.

Atrium sør
2

Verdighet i velferdsteknologiens tid
Nina Jøranson, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole

Fremtidens omsorgsløsninger tilrettelegger for at folk kan bo lenger hjemme til tross for alvorlig sykdom. Det utvikles stadig flere helseteknologiske løsninger. Noen utvikles slik at brukerne selv kan følge opp egen helsetilstand gjennom ulike oppfølgingsteknologier. Ander løsninger kan varsle helsepersonell hvis man f.eks. faller i eget hjem, går seg bort ute eller har altfor lavt blodtrykk. De nye tjenestene vil påvirke vår opplevelse av og behov for helseoppfølging når vi blir mer sårbare. Hvordan kan det påvirke opplevelse av verdighet?

Galleri sør
3

Hvordan møte mennesker med verdighet?
Esther Marie Lier, virksomhetsleder
Ullern Frivilligsentral, Kirkens Bymisjon

Verdighet er et flott ord! Grensesprengende! Og krevende! Alle mennesker fortjener å bli møtt med verdighet – i alle livets situasjoner. Å møte med verdighet krever bevissthet og refleksjon over egne holdninger og handlinger. Verdighet er en verdi og en holdning og kanskje et mål? Verdighet i relasjoner. Verdighet i handlinger. Likevel kan det være vanskelig å møte med verdighet. Det finnes flere metoder og verktøy som kan bevisstgjøre oss på hvordan vi kan utøve verdighet i ulike relasjoner og situasjoner – også når det er vanskelig. Å se – å bry seg om – å gi mot til livet, er gode prinsipper på veien til å møte mennesker med verdighet.

Atrium nord
4

Fra råttenskap til fellesskap
Chris Klemmetvold fra Medarbeiderne AS

Galleri nord
14.30

Minikonsert

Ingrid Olava

14.50

Slutt

Programmet blir oppdatert fortløpende

Innledere seminar

Signe Myklebust

Signe Myklebust

Signe Myklebust er integreringsdiakon i Drammen og diakon i Fjell menighet. Hun jobber med flerkulturelt arbeid og dialog mellom tro og livssyn på stadig nye måter og med mange ulike aktører.

Esther Marie Lier

Esther Marie Lier

Esther Marie Lier er virksomhetsleder ved Ullern Frivilligsentral, Kirkens Bymisjon.

Nina Jøranson

Nina Jøranson

Nina Jøranson er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag. Hun er blant annet tilknyttet VIDs masterprogram Tjenesteutvikling til eldre og har forskningsinteresser særlig innen demens, sosial stimulering og velferdsteknologi.

Chris Klemmetvold

Chris Klemmetvold

Chris Klemmetvold er gründeren bak Medarbeiderne AS, et firma som bare ansetter folk som har slutta med rus. Ansatte rekrutteres rett fra rusbehandling og inngår arbeidsavtaler med lønn fra første dag.

Ingrid Olava er en låtskriver med en unik og personlig stemme. Ingrid Olava er en låtskriver med en unik og personlig stemme.

På stand i atriet, Diakonveien 14

Elisabeth Helvin, utstilling og salg av

Kunstuttrykksgruppe fra Ullern Frivilligsentral, Kirkens Bymisjon

Diakonforbundet

KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

VID vitenskapelige høgskole

Senter for livslang læring (SLL)

Frivilligheten ved Diakonhjemmet Sykehus

Dialog – Diakonhjemmet Omsorg AS

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 6. januar 2020, oppdatert 22. april 2020