Møt 100 prosent engasjement

14. oktober 2022, 08.00–08.45 (Legg til i kalender)

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, Diakonveien 18, 0370 Oslo

TV-aksjonen: «Sammen redder vi liv»
Erlend Grønningen jobber til daglig som lungelege på Oslo universitetssykehus. Møt hans grenseløse engasjement for mennesker i nød i auditoriet i Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter fredag 14. oktober kl. 8-8.45.

Går du med en feltarbeider i magen? Møt president Erlend Grønningen i Leger Uten Grenser. Han har jobbet i Afghanistan og i Sør-Sudan.

Grønningen er invitert av Diakonhjemmet sykehus for å fortelle om sine erfaringer og gi en «pep talk» til sykehuset og ansatte på resten av Diakonhjemmet og VID som har engasjert seg sterkt i årets TV-aksjon for Leger Uten Grenser.

Grønningen er fersk president i Leger Uten Grenser. Men han har allerede en tydelig offentlig stemme når det gjelder globale kriser. Det er ingen tvil om at han brenner spesielt for de som lider mest. Han er også tydelig på at global skjevfordeling av medisiner er dypt problematisk, som for eksempel covid-vaksiner under pandemien.

Hva går TV-aksjonsmidlene til?

Årets TV-aksjon til Leger Uten Grenser har mottoet: «Sammen redder vi liv». Det er et slagord det er lett å identifisere seg med som helsearbeider.

Pengene fra aksjonen skal gå til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Midlene skal gå til å forebygge livsfarlige sykdommer og behandle pasienter i noen av verdens glemte kriser, primært til landene Bangladesh, Sierra Leone, Den demokratiske republikken Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi (Drugs for Neglected Deseases Initiative) skal deler av aksjonsmidlene brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer, som elveblindhet, sovesyke, kala-azar, Chagas og mycetoma. Disse sykdommene rammer millioner av mennesker hvert år.

Buttons, bøsser og spleis

Sykehuset har engasjert seg sterkt i årets TV-aksjon. Ansatte, både på sykehuset, VID, omsorg og i stiftelsen, oppfordres til å gå med buttons med «Diakonhjemmet går for Leger Uten Grenser» og som bøssebærere 23. oktober.

Sykehuset har også tatt initiativet til en digital innsamlingsbøsse og har utfordret OUS på hvilket sykehus som klarer å samle inn mest til Leger Uten Grenser. Nå har også Aleris meldt seg på i konkurransen.

Let opp spleis.no/sykehuskampen for å bidra og for å følge med på utviklingen mellom sykehusene.

Kart

Publisert 6. oktober 2022, oppdatert 14. oktober 2022