Diakonhjemmet på Arendalsuka

14. august 2023, 14.15 – 17. august 2023, 17.00 (Legg til i kalender)

Møt oss på Arendalsuka

På Arendalsuka er vi med og debatterer en rekke spennende temaer: blant annet ideelle organisasjoners plass og bidrag innen eldreomsorgen, barnevernet eller barnehagene, eller innovasjon i anbudsprosesser. Se hva Diakonhjemmet med alle virksomheter har på programmet.

Her er oversikt over arrangementer hvor Stiftelsen Diakonhjemmet, Diakonhjemmet Omsorg, Diakonhjemmet sykehus, Fagskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole stiller som arrangører, eller hvor våre fagpersoner deltar i debatter og paneler.


MANDAG 14. AUGUST 14.15 - 15.00

Er gud på Putin sin side? - En samtale om den Russisk-ortodokse kirkes rolle i krigen

Da Putin markerte ett år med krigføring i Ukraina, satt den øverste kirkelederen i den russisk-ortodokse kirken på fremste rad. Patriark Kiril er en av Putins nærmese – og spiller en viktig rolle i krigføringen. Biskopene i Den norske kirke kaller patriarken medansvarlig for krigen.

Medvirkende:

 • Olav Fykse Tveit, Preses, Den norske kirke
 • Helene Skjeggestad, Journalist og tidligere Russland-korrespondent, Aftenposten
 • Vebjørn Horfsfjord, Dekan, VID Vitenskapelig høyskole
 • Markus Keller, Universitetslektor, Universitetet i Oslo

Arrangører: Den norske kirke
Sted: Kirkeskipet Fryden og Glasshuset utenfor Trefoldighetskirken
Digitalt: Lenke til strømming


TIRSDAG 15. AUGUST 11.00 - 12.00

Rett på sex

FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er tydelig på at personer med funksjonsvariasjon har seksuelle rettigheter. I denne debatten løfter vi spørsmålet om hvorvidt retten til et seksualliv handler om likestilling for mennesker med funksjonsvariasjoner, på lik linje med andre likestillingsspørsmål.

Medvirkende:

 • Ingrid Thunem, Doktorgradsstipendiat i seksualitet og assistanse ved VID vitenskapelige høgskole
 • William Korte, Dansk lærerstudent og leder for SUMH (en paraplyorganisasjon for og av unge med handikap)
 • Håkon Haugsbø, Debattleder og moderator

Arrangører: Aberia AS, AssisterMeg AS, Medvind Assistanse AS
Sted: Kirkens Bymisjon - Torvet


TIRSDAG 15. AUGUST 13.00 - 13.45

Innovative anskaffelser - et redskap for sosial bærekraft

Hvordan kan offentlig sektor dra nytte av en innovativ ideell sektor for å oppnå sosial bærekraft? På initiativ fra Diakonilederforums 18 medlemsorganisasjoner samler vi deltakere med kunnskap om og erfaring fra innovativ anskaffelse og ideell virksomhet til innlegg og debatt.

Medvikende:

 • Ingebjørg Harto, Daglig leder, Leverandørutviklingsprogrammet
 • Ann-Helen Moum, Digitaliseringssjef, Kristiansand kommune
 • Trine Stensen, Generalsekretær, Blå kors
 • Anita Sundal, Leder Konkurransevilkår, Hovedorganisasjonen Virke
 • Manuela Ramin-Osmundsen, Leder Kommunikasjon og samfunnskontakt, Stiftelsen Diakonhjemmet

Arrangører: Virke Ideell og frivillighet, Stiftelsen Diakonhjemmet, Blå Kors, Signo
Sted: Sløydsalen, 1. etasje


ONSDAG 16. AUGUST 09.00 - 09.45

Hvordan møte barnas behov i barnevernet?

Det er mange gode krefter som ønsker å bidra for å ta best mulig vare på de barna som trenger støtte og hjelp fra det offentlige. Virke samler flere ulike representanter fra aktører som samarbeider om et godt barnevern til debatt.

Medvikende:

 • Kjersti Toppe, Statsråd Barne- og familiedepartementet, Senterpartiet
 • Helmuth Liessem, Generalsekretær, Stiftelsen CRUX
 • Mona-Iren Hauge, Dekan, VID vitenskapelige høgskole
 • Inga Bejer Engh, Barneombud, Barneombudet
 • Ann Turid Hallen, Daglig leder, Blå Kors familiesenter
 • Anne Kjersti Toft, Bransjeleder Omsorg, Virke Ideell og frivillighet
 • Morten Skauge, Møteleder, Hovedorganisasjonen Virke

Arrangører: Virke Ideell og frivillighet
Sted: Sløydsalen, 1. etasje


ONSDAG 16. AUGUST 11.00 - 11.45

Frivilligheten - en plass i fremtiden?

Mange organisasjoner opplever utfordringer med rekruttering av frivillige etter pandemien. Samtidig peker både Helsepersonellkommisjonen og Folkehelsemeldingen på frivillig sektor som en viktig bidragsyter for å løse sentrale samfunnsutfordringer.

Stephen Sirris er professor i organisasjonsledelsesfag ved VID. I boka «Frivillighet og ledelse av frivillige» ser han nærmere på ledelse av frivillige. Kan ledelse bidra til å rekruttere og følge opp frivillige?

Medvikende:

 • Stephen Sirris, Professor, VID vitenskapelige høgskole
 • Margrete Bjørge Katanasho, Styreleder, LNU
 • Stian Slåtterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
 • Gry Haugsbakken, Statssekretær Kulturdepartementet, Arbeiderpartiet
 • Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører Sandefjord kommune, Høyre

Arrangør: Virke Ideell og frivillighet
Sted: Sløydsalen, 1 etasje


ONSDAG 16. AUGUST 14.30 - 15.30

Trenger vi ideelle barnehager med rom for tro?

Den nye barnehageloven har skapt en rekke utfordringer. Nå står slaget om en ny finansieringsordning som må sikre kvalitet og mangfold - samt kompensasjon for historiske pensjonsforpliktelser for barnehagene.

Medvikende:

 • Tove Kreppen Jørgensen, administrerende direktør, Diakonhjemmet Omsorg
 • Ingunn H. Jerstad, styrer, Fevik Barnehage
 • Asbjørn Håkonseth, rådgiver, IKO - Kirkelig pedagogisk senter
 • Kari Henriksen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Øyvind Håbrekke, førstekandidat i Oslo, Kristelig Folkeparti
 • Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant, Høyre
 • Jens A. Bjelland, spesialrådgiver, Hovedorganisasjonen KA

Arrangør: Hovedorganisasjonen KA, IKO - Kirkelig pedagogisk senter, Diakonhjemmet, Virke
Sted: Samfunnsteltet
Digitalt: Lenke til strømming


ONSDAG 16. AUGUST 14.30 - 15.30

Det kunnskapsbaserte barnevern

Gjennom temaet "Det kunnskapsbaserte barnevern - er vi på rett vei?" setter vi fokus på institusjonsbarnevernet og hvordan vi utvikler det gode barnevern.

Medvikende:

 • Astrid Aarhus Byrknes, Samfunns- og myndighetskontakt, Haraldsplass Diakonale Stiftelse
 • Idar Krumsvik, Direktør, Haraldsplass Serio Ung
 • Mona-Iren Hauge, Dekan, VID vitenskapelige høgskole
 • Kjersti Toppe, Barne- og familieminister, Senterpartiet

Arrangører: Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Sparebanken Sør, Kirkebakken 2, VID vitenskapelige høgskole
Sted: Sparebanken Sør, Kirkebakken 2


TORSDAG 17. AUGUST 14.15 - 15.00

Kan innovative idelle organisasjoner bidra til å løse eldrebølgens utfordringer?

Eldrebølgen kommer med full styrke. Det er positivt at folk lever lenger, men helse- og omsorgssektoren er ikke dimensjonert for å møte økte krav og forventninger. Det er ikke mulig å bemanne seg ut av utfordringene, situasjonen krever nye løsninger. Tjenesteutvikling, innovasjon og nyskaping er en del av Ideelle organisasjoners DNA. Kan innovasjonskraften til de ideelle organisasjonene bidra til å løse eldrebølgens utfordringer?

Medvikende:

 • Astrid Aarhus Byrknes, Samfunnskontakt, Haraldsplass Diakonale Stiftelse
 • Elisabeth Jeppesen, Ph.D., Dekan Fakultet for helsefag, VID
 • Even A. Røed, Medlem helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet

Arrangører: Knif, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Sparebanken Sør, VID vitenskapelige høgskole
Sted: Sparebanken Sør , Salen


TORSDAG 17. AUGUST 12.00 - 13.30

Erfaringskonsulenter og samskaping: Veien mot bedre helsetjenester

Det er behov å videreutvikle rollen og styrke forståelsen av yrkesrollen som erfaringskonsulenter sammen med myndighetene, fagforeningene, helse- og omsorgstjenestene og bruker- og kompetansemiljøer.

Medvikende:

 • Aslak Bonde, møteleder
 • Anne-Lise Kristensen, avdelingssjef, Vestre Viken HF
 • Jan Frich, sykehusdirektør, Diakonhjemmet
 • Lisbeth Sommervold, sykehusdirektør, Vestre Viken HF
 • Kristina Bakke Åkerblom, forsker/psykolog, Høgskulen på Vestlandet
 • Kim Fangen, erfaringskonsulent, Sørlandet Sykehus HF/UiA
 • Ottar Ness, professor, NTNU/UiA

Arrangører: Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, Vestre Viken HF
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen


TORSDAG 17. AUGUST 15.00 - 16.15

Mat og mingling med mening i bankhagen: Frivillige og ideelle organisasjoner i morgendagens samfunn

Er frivillige og ideelle organisasjoner garantister for velferdsstaten? Tilfører de merverdi til samfunnet? Hvordan kan de ideelle aktørene hjelpe oss til å møte eldrebølgen? Får organisasjonene den anerkjennelsen de fortjener? Hvilken rolle kan de spille i morgendagens samfunn? Har politikerne et ansvar for vekst i frivillig og ideell sektor? Skal frivilligheten være fri eller politisk styrt?

Denne ettermiddagen løfter vi frem frivillige og ideelle organisasjoner. Mellom arrangementene inviterer vi alle som er engasjerte i temaene ut i bankhagen til uformelle samtaler over en matbit og korte appeller.

Medvikende:

 • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
 • Kåre Rønningen, Kommunikasjonssjef, Knif
 • Kathy Lie, Medlem av familie- og kulturkomiteen, Sosialistisk Venstreparti
 • Tove Elise Madland, Medlem helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Ragnhild Male Hartviksen, Medlem Familie- og kulturkomiteen, Arbeiderpartiet
 • Dag-Inge Ulstein, Medlem Utenriks- og forsvarskomiteen, 1. nestleder, Kristelig Folkeparti

Arrangører: Knif, Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Sparebanken Sør, VID vitenskapelige høgskole
Sted: Sparebanken Sør, ute i bankhagen

Publisert 7. juni 2023, oppdatert 14. august 2023